ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Բառարան >> D  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
       Հապավումներ
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Բառարան
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
     
  Directorate Generale/DG - Գլխավոր տնօրինություն/ԳՏ
 
ԵՄ հիմնական կառույցները (Հանձնաժողով, Խորհուրդ, Պառլամենտ) բաղկացած են առանձին վարչություններից, որոնք հայտնի են որպես «Գլխավոր տնօրինություններ», որոնցից յուրաքանչյուրը պատասխանատու է որոշակի առաջադրանքների կամ քաղաքականության ոլորտների համար:
     
  Double majority - Կրկնակի մեծամասնություն
 
Ընդլայնման ակնկալիքով առաջադրվել են Նախարարների Խորհրդում որոշումների կայացման մեջ «մեծ» և «փոքր» երկրների միջև առկա հավասարակշռությունը պահպանելուն ուղղված որոշակի լուծումներ: Ընդլայնումից հետո Խորհրդում ձայների բաշխման գործող համակարգի պահպանումը կարող է հանգեցնել նրան, որ որակյալ մեծամասնությունը կներկայացնի Եվրամիության բնակչության միայն մի փոքր մասը: Այդ իսկ պատճառով մեծաթիվ բնակչություն ունեցող անդամ պետությունները ցանկություն հայտնեցին իրականացնելու ձայների վերաբաշխում կամ հաստատել կրկնակի մեծամասնության համակարգ, որը կերաշխավորի, որ Խորհրդի մեծամասնությունը ներկայացնում է ոչ միայն անդամ-պետությունների մեծամասնությունը, այլև Միության բնակչության մեծամասնությունը:
     
     
     
     
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am