ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Բառարան >> E  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
       Հապավումներ
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Բառարան
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
     
  Financial perspective - Ֆինանսական հեռանկար
 
«Հեռանկար» բառն իրականում նշանակում է «ծրագիր»: Եվրոպական միությունը պետք է նախօրոք պլանավորի իր աշխատանքները և ունենա անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ դրանք իրագործելու համար: Ֆինանսական հեռանկարի (նաև ֆինանսական շրջանակ)նպատակն է վերահսկել ԵՄ ծախսերը:
     
  Fortress Europe - Եվրոպա ամրոց
 
Այս արտահայտությունը հաճախ կիրառվում է ցույց տալու համար Եվրոպան արտաքին` հատկապես մշակութային ազդեցություններից զերծ պահելու վերաբերմունքը:
     
  Founding fathers - Հիմնադիր հայրեր
 
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո Ժան Մոնեն և Ռոµերտ Շումանը փափագում էին Եվրոպայի ժողովուրդներին միավորել տևական խաղաղության և ընկերության գաղափարի շուրջ:
     
  Four freedoms - Չորս ազատություններ
 
Եվրոպական միության մեծագույն նվաճումներից մեկն էր ստեղծել առանց սահմանների տարածք, որտեղ անձինք, ապրանքները, ծառայությունները և կապիտալը կարող են ազատ տեղաշարժվել:
     
  Free trade area - Ազատ առևտրի տարածք
 
Սա ներառում է մի խումբ երկրներ, որոնք վերացրել են իրենց միջև առևտրի խոչընդոտները, այն է` ներմուծման սակագները և քվոտաները: Եվրոպական միությունը նույնպես հանդիսանում է ազատ առևտրի տարածք, սակայն այն ավելին է, քանի որ հիմնված է տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքական ինտեգրման վրա:
     
     
     
     
     
     
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am