ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Բառարան >> J  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
       Հապավումներ
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Բառարան
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
     
  Joint action /Համատեղ գործողություն
 
Այս տերմինը նշանակում է անդամ-պետությունների համակարգված գործողություն, երբ բոլոր տեսակի ռեսուրսները (մարդկային ռեսուրսներ, նոու-հաու, ֆինանսական միջոցներ, սարքավորումներ և այլն) մոբիլիզացվում են Խորհրդի կողմից սահմանված հատուկ նպատակներ իրականացնելու համար` Եվրոպական Խորհրդի ընդհանուր ցուցումների հիման վրա:
     
     
     
     
     
     
     
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am