ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Բառարան >> U  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
       Հապավումներ
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Բառարան
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
     
  Unanimity - Միաձայնություն
 
Միաձայնությունը վերաբերում է Խորհրդում մասնակցող բոլոր անդամ պետություններին ներկայացվող պահանջի վերաբերյալ համաձայնության ձեռքբերում նախքան առաջարկի ընդունումը: Եվրոպական միասնական ակտից ի վեր, միաձայնության պահանջը կիրառվել է ավելի սահմանափակ թվով ոլորտներում ի համեմատություն նախկինի: Առաջին հենասյան համատեքստում կիրառվում է որակյալ մեծամասնությամբ քվեարկությունը:
     
     
     
     
     
     
     
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am