ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Բառարան  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
       Հապավումներ
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
  Բառարան
  A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
       
  Acceding country - Անդամակցող երկիր  
 
 
Թեկնածու երկիր, որը բավարարել է Կոպենհագենյան չափանիշները և ավարտել է Եվրոպական միությանը միանալու համար բանակցությունները:
     
  Accession criteria (Copenhagen criteria) - Անդամակցության չափանիշներ (Կոպենհագենյան չափանիշներ)
 
    ԵՄ-ին միանալու համար երկրները պետք է բավարարեն հետևյալ երեք չափորոշիչները.
  1. քաղաքական` ժողովրդավարություն, օրենքի գերակայություն, մարդու իրավունքներ և փոքրամասնությունների պաշտպանությունը երաշխավորող կայուն կառույցներ,
  2. տնտեսական` գործող շուկայական տնտեսություն,
  3. համայնքի օրենսդրության «ներդրում»` Եվրամիության քաղաքական, տնտեսական և դրամական զանազան նպատակների պահպանում:
     
  Acquis communautaire - Եվրոպական ընդհանուր օրենսդրություն
 
Սա ֆրանսերեն տերմին է, որը թարգմանաբար նշանակում է «Եվրոպական միությունը որպես այդպիսին»: Եվրոպական միության օրենսդրությունը միասնական իրավունքների և պարտականությունների համակցություն է:
       
  Applicant country - Դիմող երկիր
 
Երկիր, որը հայտ է ներկայացրել Եվրոպական միությանը միանալու համար: Հայտը պաշտոնապես ընդունելուց հետո, այն դառնում է թեկնածու երկիր:
       
       
       
       
       
       
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am