ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> ԵՄ - Հայաստան >> Առանցքային փաստաթղթեր >> Ազգային ծրագիր  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
       Առանցքային    փաստաթղթեր
       Զարգացումներ
       Հայաստանի մասին
       ԵՄ-ի մասին
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
 
Գործընկերության և համագործակցության համաձայնագրի իրականացման ազգային ծրագիր
     
  Բաժին 1   Քաղաքական իրավիճակի գնահատականն ու զարգացումները ԱՆԳ ՀԱՅ  
  Բաժին 2   Տնտեսական իրավիճակը, զարգացումները, ծրագրի նպատակները, հենանիշները և ահրաժեշտ գործողությունները ԱՆԳ ՀԱՅ  
  Բաժին 3   Օրենսդրական, քաղաքականության և ինստիտուցիոնալ համապատասխանեցում ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 1 Ապրանքների ազատ տեղաշարժ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 2 Անձանց ազատ տեղաշարժ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 3 Ծառայությունների և կապիտալի ազատ տեղաշարժ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 4 Ընկերությունների իրավունք ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 5 Մրցակցություն և պետական աջակցություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 6 Գյուղատնտեսություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 7 Տրանսպորտային քաղաքականություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 8 Հարկեր ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 9 Տնտեսական և արժութային խնդիրներ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 10 Վիճակագրություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 11 Սոցիալական քաղաքականություն և զբաղվածություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 12 Էներգետիկա ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 13 Արդյունաբերական քաղաքականություն և ՓՄՁ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 14 Գիտություն և տեխնոլոգիաներ, կրթություն, երիտասարդության հարցեր և մասնագիտական վերապատրաստում ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 15 Հեռահաղորդակցություն և փոստ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 16 Մշակույթ և աուդիովիզուալ քաղաքականություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 17 Տարածքային քաղաքականություն և աջակցության համակարգում ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 18 Շրջակա միջավայր ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 19 Սպառողների շահերի պաշտպանություն և առողջապահություն ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 20 Արդարադատություն և ներքին գործեր ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 21 Մաքսային խնդիրներ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 22 Արտաքին հարաբերություններ ԱՆԳ ՀԱՅ  
     Գլուխ 23 Ֆինանսական վերահսկողություն, ֆինանսական և բյուջետային խնդիրներ ԱՆԳ ՀԱՅ  
  Բաժին 4   Հայաստանի Հանրապետության եվրաինտեգրման կառավարման համակարգը ԱՆԳ ՀԱՅ  
      Ազգային Ծրագրի իրականացման կազմակերպաիրավական համակարգ ԱՆԳ ՀԱՅ  
  Բաժին 5   Ազգային ծրագրի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները ԱՆԳ ՀԱՅ  
      Աղյուսակներ ԱՆԳ ՀԱՅ  
             
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am