ENG ՀԱՅ ՌՈՒՍ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող
ՌԴ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր
 
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
 
ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող ՌԴ իրավական ակտեր և
այլ փաստաթղթեր` Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում բժշկական արտադրատեսակների (բժշկական նշանակության արտադրատեսակների և բժշկական տեխնիկայի) շրջանառության միասնական սկզբունքների և կանոնների մասին
23.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում դեղամիջոցների շրջանառության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին
23.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ կոնֆիդենցիալ տեղեկությունների փոխանակման մասին
23.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության լիազորություններն իրականացնելիս գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության կարգի եւ դրա հրապարակման համար պատասխանատվության մասին
12.11.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԲԱԶԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐՆ ՈՒԺԻ ՄԵՋ ՄՏՆԵԼՈՒ, ԱՅԴ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻՑ ԴՈՒՐՍ ԳԱԼՈՒ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ՈՉ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԵՐՐՈՐԴ ԿՈՂՄԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ (ՀԱԿԱԴԵՄՓԻՆԳԱՅԻՆ) ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ, ԴՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«Մաքսային միությունում կիրառվող սանիտարական միջոցների մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի Համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մաքսային միության 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի «Բույսերի կարանտինի մասին» Համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
«ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի «ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՒ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
Մաքսային միության միասնական մաքսային տարածքում արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրում էլեկտրոնային փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառության մասին
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի «ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻՑ ԲԱՑԻ` ԲԱՑԱՌԻԿ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՆԵՐԿՐՄԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ ԴՐՈՒՅՔԱՉԱՓԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՒ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ» ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի «ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔՎՈՏԱՆԵՐ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՒ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 25-Ի «ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՎԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ, ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔՎՈՏԱՆԵՐԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Միասնական մաքսային սակագնի դրույքաչափերից բացի` բացառիկ դեպքերում կիրառվող ներկրման մաքսատուրքերի դրույքաչափերի պայմանների եւ կիրառման կարգի մասին
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
Մաքսային միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման կանոնների միանման կիրառումն ապահովելու մասին
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ԵՎ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ) ԵՆԹԱԿԱ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ (ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ)) ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ (ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ) ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ ՓՈՐՁԱԳԻՏԱԿԱՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ (ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԻ) ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ԵՎ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՈՒ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՑ ՎՃԱՐՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ԴԻՄԱՑ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԱՌԵՎՏՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ (ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՅԼ ՏՈՒՐՔԵՐԻ, ՀԱՐԿԵՐԻ ԵՎ ԳԱՆՁՈՒՄՆԵՐԻ) ՀԱՇՎԵԳՐՄԱՆ ՈՒ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՏԱՐԱԾՔԻՑ ԳՈՐԾԱՌՈՒԹԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԱՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ, ՀԱԿԱԳՆԱԳՑՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆԸ ՆԱԽՈՐԴՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒ- ԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՄԱՐՄԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ՝ ՆԵՐԱՌՅԱԼ ԳԱՂՏՆԻ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ՍԱՀՄԱՆԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ) ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԸ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐՈՒՄ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԻԳՐԱՆՏ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՆՐԱՆՑ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐԻ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԼՐԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆԸ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՂ ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՊԵՏԱԿԱՆ (ՄՈՒՆԻՑԻՊԱԼ) ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԻ ԵՎ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌՈՒՄ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ, ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱՎԹԻ ԵՒ ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ, ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ, ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԳԱԶԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԲՆԱԿԱՆ ՄԵՆԱՇՆՈՐՀՆԵՐԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ԳՆԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՅԴ ԹՎՈՒՄ՝ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳԻՐ
ԲԵԼԱՌՈՒՍԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ, ՂԱԶԱԽՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԵՎ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի «ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՎԱԾ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՓՈԽԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
Ուժը
կորցրել է
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am