ENG ՀԱՅ ՌՈՒՍ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող ՌԴ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> ՄՄ, ՄՏՏ, ԵԱՏՄ մարմինների որոշումներ  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
 
ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող ՌԴ իրավական ակտեր և
այլ փաստաթղթեր` ՄՄ, ՄՏՏ, ԵԱՏՄ մարմինների որոշումներ
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 22
Առեւտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Ղազախստանի Հանրապետության միանալու հետ կապված որոշ հարցերի մասին
16.10.2015 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 14/6
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի այն որոշումների մասին, որոնց կատարումը պետք է ապահովվի Հայաստանի Հանրապետության եւ Ղրղզստանի Հանրապետության մաքսային ծառայությունների կողմից։
20.03.2015 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/20
Մաքսային միությանը Ղրղզստանի Հանրապետության միանալու գործընթացում Ղրղզստանի Հանրապետության մաքսային ծառայությանը աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով աշխատանքային խմբի ստեղծման մասին Մաքսային
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/18
Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի 2014 թվականի օգոստոսի 6-ի թիվ 560 հրամանագրով հաստատված հատուկ տնտեսական միջոցների պահպանման նկատմամբ հսկողության ուղղությամբ Ռուսաստանի ԴՄԾ-ի աշխատանքների արդյունքների մասին
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/17
Մաքսային արժեքի ռիսկերի նվազեցման եւ ապրանքների դասակարգման մասին
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/12
Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքների առանձին տեսակների դասակարգման մասին
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/9
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների կողմից մաքսային փորձաքննությունների անցկացման ժամանակ օգտագործվող նավթի եւ նավթամթերքի հետազոտության մեթոդների՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 2014 թվականի սեպտեմբերի 17-ի թիվ 12/6 որոշմամբ հաստատված միասնական ցանկում փոփոխություններ կատարելու մասին
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/8
Ռիսկերի կառավարման համակարգի շրջանակներում ռիսկերը նվազեցնելու համար կիրառվող միջոցների տարբերակման նպատակով՝ Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից, կախված մաքսային օրենսդրության խախտումների ռիսկի մակարդակից, արտաքին տնտեսական գործունեության մասնակիցների դասակարգման միասնական մոտեցումներ մշակելու մասին
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 13/6
Մաքսային միության տարածքով ապրանքների տարանցման ժամանակ մաքսատուրքերի, հարկերի վճարման ապահովման միասնական համակարգ ձեւավորելու ընթացքի մասին
04.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 12/16
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 2014 թվականի հունիսի 11-ի թիվ 11/21 «Նույնականացման միջոցներ դնելու մասին» որոշման կատարման ընթացքի մասին
17.09.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 12/14
Անձնական օգտագործման տրանսպորտային միջոցների ժամանակավոր ներմուծման ժամկետի երկարաձգման կարգի մասին
17.09.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 12/9
Մաքսային միության տարածքով ապրանքների տարանցիկ փոխադրման ժամանակ երաշխիքային մեխանիզմների զարգացման մասին
17.09.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 12/6
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների կողմից մաքսային փորձաքննությունների անցկացման ժամանակ օգտագործվող նավթի եւ նավթամթերքների ուսումնասիրության մեթոդների միասնական ցանկը հաստատելու մասին
17.09.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 12/5
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի 2012 թվականի դեկտեմբերի 7-ի թիվ 6/9 որոշմամբ հաստատված` "մաքսային տարանցում" մաքսային ընթացակարգին համապատասխան փոխադրվող ապրանքների առաքման վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության կամ դրանք չառաքելու վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման դեպքում Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների գործողությունների կարգում փոփոխություններ կատարելու մասին
17.09.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 12/3
2015-2020թթ. Մաքսային միության անդամ պետություններում մաքսային հսկողության շեշտադրումը հայտարարագրման եւ ապրանքների բացթողման փուլից ապրանքների հետբացթողման փուլ փոխադրելու սկզբունքի իրականացմանն ուղղված աշխատանքների հիմնական ուղղությունները հաստատելու մասին
17.09.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/22
Փաստաթղթաշրջանառությունը կրճատելու մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/17
Ընդհանուր մաքսային գործընթացների հսկողության շրջանակներում՝ ներառյալ Փաստաթղթերի էլեկտրոնային ձեւերի ձեւաչափերի ալբոմը, Բելառուսի Հանրապետության ՊՄԿ-ի, Ղազախստանի Հանրապետության ՖՆ ՄՀԿ-ի եւ Ռուսաստանի ԴՄԾ-ի միջեւ տեղեկատվական փոխգործակցության Տեխնիկական պայմանները հաստատելու մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/13
Մաքսային միության տարածքով ապրանքների տարանցման դեպքում երաշխիքային մեխանիզմներ զարգացնելու մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/11
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմիններում մաքսային գործառնությունների իրականացման ժամանակ ապրանքների ճշգրիտ դասակարգման հսկողության միասնական մեթոդիկայի ներդրման վերաբերյալ առաջարկների եւ դրա հեռանկարների զարգացման մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/9
Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքների առանձին տեսակների դասակարգման մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/8
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների մաքսային փորձաքննության նշանակման վերաբերյալ մաքսային մարմնի որոշման ձեւը հաստատելու մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 11/6
Մաքսային միության մաքսային օրենսգրքի 313-րդ հոդվածի 1-ին կետին համապատասխան՝ միջազգային փոստային առաքանիներով առաքման համար չթույլատրվող ապրանքների նկատմամբ մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգի վերաբերյալ առաջարկությունները հաստատելու մասին
11.06.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 10/18
Մաքսային միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկին համապատասխան՝ ապրանքների առանձին տեսակների դասակարգման մասին
12.02.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 10/13
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվության մեջ տեղեկությունների ձեւերը եւ կազմը փոփոխելու մասին
12.02.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 10/12
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների ռիսկերի կառավարման համակարգի իրագործման առանձին հարցերի մասին
12.02.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 10/11
Մաքսային միության երկու եւ ավելի անդամ պետությունների տարածքով մաքսային տարանցում իրականացնելու ժամանակ ապրանքների առաքումը չկատարելու դեպքում փոխադրողներին Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների կողմից վարչական պատասխանատվության ենթարկելու իրավակիրառ պրակտիկայի խնդիրների մասին
12.02.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 9/8
Մաքսային միության մաքսային փորձագետի(ների) եզրակացության տիպային ձեւը հաստատելու մասին
03.10.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 9/6
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների մաքսային արժեքի հսկողության ուղղությամբ ռիսկերի պրոֆիլներ մշակելիս ռիսկերի արժեքային ցուցիչների ձեւավորման մեթոդիկան հաստատելու մասին
03.10.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 8/11
Մաքսային գործի բնագավառում կատարվող հանցագործությունների հայտնաբերմանը, բացահայտմանը եւ կանխարգելմանը, Մաքսային միության մաքսային սահմանով մաքսանենգ ճանապարհով ապրանքների տեղափոխման ուղիների բացահայտմանը եւ վերացմանն ուղղված օպերատիվ տեղեկատվության փոխանակման մասին
13.06.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 8/9
Մաքսային միության անդամ պետություններում ապրանքների բացթողումից հետո մաքսային հսկողության ստորաբաժանումների աշխատանքի արդյունավետության միասնական ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդիկան հաստատելու մասին
13.06.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 8/7
Ապրանքները, արտաքին տնտեսական գործառնությունները եւ անձանց ռիսկի խմբերին դասելու տիպային չափանիշների ցանկը եւ դրա կիրառման կարգը հաստատելու մասին
13.06.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 7/8
Բելառուսի, Ղազախստանի եւ Ռուսաստանի մաքսային ծառայությունների աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվությունների կանոնավոր կերպով փոխանակումը կազմակերպելու մասին
26.02.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 6/14
Մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձի կողմից մաքսային փորձաքննության ուղարկվող ապրանքների փաստաթղթերի ցանկի մասին
07.12.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 6/9
«Մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգին համապատախան փոխադրվող ապրանքների առաքման վերաբերյալ տեղեկությունների բացակայության կամ դրանք չառաքվելու վերաբերյալ տեղեկությունների ստացման դեպքում Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային մարմինների գործողությունների կարգը հաստատելու մասին
07.12.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/15
Մաքսային ստուգումների իրականացման ժամանակ հայտնաբերված՝ Մաքսային միության օրենսդրության խախտումների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/11
Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ ռիսկի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվության ձեւը եւ ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող ապրանքների նկատմամբ կիրառվող ռիսկի պրոֆիլների արդյունավետության չափանիշները հաստատելու մասին
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/10
Մաքսային միության մաքսային սահմանով ֆիզիկական անձանց կողմից տեղափոխվող ապրանքներն անձնական օգտագործման ապրանքների շարքին դասելու դեպքում միասնական մոտեցումներ հաստատելու մասին
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/9
Ռիսկերի պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ ընդհանուր վիճակագրական հաշվետվությունների եւ ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների կիրառման վերաբերյալ հաշվետվությունների տիպային ձեւերը հաստատելու մասին Մաքսային
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/8
Ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլներին եւ ռիսկերի ցուցիչներին համապատասխան՝ ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված միջոցների կիրառման արդյունքների ցանկը հաստատելու մասին
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/7
Ռիսկերի կառավարման համակարգի կիրառման նպատակով՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք ավտոմոբիլային տրանսպորտային միջոցով ներմուծվող ապրանքների վերաբերյալ նախնական տեղեկատվության օգտագործման կարգը հաստատելու մասին
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 5/6
Ռիսկերի միասնականացված պրոֆիլների ռիսկի ոլորտներից տիպային բացառությունների ցանկը հաստատելու մասին
05.09.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 4/10
ՄՃՓ ընթացակարգով օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման ժամանակ ապրանքների մաքսային ուղեկցում չկիրառելու չափանիշների մասին
07.06.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 4/2
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի ընթացակարգային կանոնների՝ Միավորված կոլեգիայի առանձին որոշումներում պարունակվող տեղեկատվության տարածման նկատմամբ սահմանափակումների սահմանմանն առնչվող մասում փոփոխություններ կատարելու մասին
07.06.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 3/3
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային առընթեր աշխատանքային խմբերի հիմնադրույթներն ու կազմը հաստատելու եւ Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային առընթեր աշխատանքային խմբերի կազմը փոփոխելու մասին
15.03.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 2/4
ՄՃՓ ընթացակարգով օտարերկրյա ապրանքների տեղափոխման ժամանակ ապրանքների մաքսային ուղեկցում չկիրառելու չափանիշների մասին
09.12.2011 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 2/3
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային կից աշխատանքային խմբի տիպային հիմնադրույթը հաստատելու մասին
09.12.2011 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 1/6
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիային կից աշխատանքային խմբեր ստեղծելու մասին
20.10.2011 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 1/5
«Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի քարտուղարության մասին» հիմնադրույթը հաստատելու մասին
20.10.2011 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիա
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 1/4
Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի ընթացակարգային կանոնները հաստատելու մասին
20.10.2011 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 95
«Մաքսային միության մաքսային սահմանին եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքում անասնաբուժական հսկողություն իրականացնելու միասնական կարգի մասին» հիմնադրույթում փոփոխություններ կատարելու մասին
09.10.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 18
Անասնաբուժական հսկողության (վերահսկողության) ենթակա ապրանքներին ներկայացվող Միասնական անասնաբուժական (անասնաբուժասանիտարական) պահանջներում փոփոխություն կատարելու մասին
11.02.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 294
Մաքսային միության հանձնաժողովի մի քանի որոշումներում փոփոխություններ կատարելու վերաբերյալ
10.12.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 378
Մաքսային հայտարարագրերը լրացնելու համար օգտագործվող դասակարգիչների մասին
20.09.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 319
Մաքսային միությունում տեխնիկական կանոնակարգման մասին
18.06.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 84
«Մաքսային միության մաքսային սահմանին եւ Մաքսային միության մաքսային տարածքում անասնաբուժական հսկողություն իրականացնելու միասնական կարգի մասին» հիմնադրույթում փոփոխություն կատարելու մասին
19.11.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 317
Մաքսային միությունում անասնաբուժասանիտարական միջոցների կիրառման մասին
18.06.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 299
Մաքսային միությունում սանիտարական միջոցների կիրառման մասին
15.01.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 376
Ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրման, հսկողության եւ ճշգրտման կարգերի մասին
20.09.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 98
Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի աշխատանքի կանոնակարգի մասին
23.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 785
«Ապրանքների մաքսային արժեքի հայտարարագրման կարգում» փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին
23.09.2011 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 289
Ապրանքների մասին հայտարարագրում նշված տեղեկություններում փոփոխություններ եւ (կամ) լրացումներ կատարելու եւ Մաքսային միության հանձնաժողովի ու Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի մի քանի որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին
10.12.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 134
Ոչ սակագնային կարգավորման բնագավառում նորմատիվ իրավական ակտերի մասին
16.08.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 200
«Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ վերահսկողության լիազորություններ իրականացնելիս կոնֆիդենցիալ տեղեկությունների պաշտպանության կարգի եւ դրանց հրապարակման համար պատասխանատվության մասին» համաձայնագրի նախագծի եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի որոշման նախագծի մասին
17.09.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 311
Ֆիզիկական անձանց կողմից մաքսային սահմանով տեղափոխվող անձնական օգտագործման ապրանքների մասով մաքսային գործառնություններ իրականացնելու կարգի եւ նման ապրանքները մաքսային հսկողության տակ չգտնվող ճանաչելու փաստն արտացոլելու մասին ցուցումների վերաբերյալ
18.06.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 438
Տարանցման հայտարարագրի ներկայացման ու գրանցման եւ «մաքսային տարանցում» մաքսային ընթացակարգի իրականացման հետ կապված՝ մաքսային մարմինների կողմից մաքսային գործառնությունների իրականացման կարգի մասին
17.08.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 260
Մաքսային փաստաթղթերի ձևերի մասին
20.05.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 60
Մաքսային միության անդամ պետությունների լիազորված մարմինների միջեւ հատուկ, հակագնագցման եւ փոխհատուցման տուրքերի մուտքագրման, բաշխման եւ վերադարձման հետ կապված տեղեկատվության փոխանակման կարգի մասին հիմնադրույթի վերաբերյալ
16.05.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 7
Մրցակցության վիճակը գնահատելու մեթոդաբանության մասին
30.01.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 50
«Մրցակցության մասին» մոդելային օրենքի մասին
24.10.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 29
Շուկան որպես անդրսահմանային որակելու չափորոշիչները հաստատելու մասին
19.12.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 287
ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ՁԵՎԸ ԵՎ ՈՒՂԵՎՈՐԱՅԻՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐԱԳՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
18.06.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 262
Ապրանքների մասին հայտարարագիրը գրանցելու, գրանցումը մերժելու եւ ապրանքների բացթողման մերժումը ձեւակերպելու կարգի մասին
20.05.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 48
Մաքսային միության տեխնիկական կանոնակարգի մշակման, ընդունման, փոփոխությունների կատարման եւ չեղարկման կարգի վերաբերյալ հիմնադրույթի մասին
20.06.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
2012 թվականի հուլիսի 16-ի թիվ 54 որոշում
«Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկը և Եվրասիական տնտեսական միության միասնական մաքսային սակագինը հաստատելու մասին»
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 117
Մենաշնորհային բարձր եւ մենաշնորհային ցածր գները սահմանելու մեթոդիկայի մասին
17.12.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 118
«Մրցակցության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» համաձայնագրով նախատեսված տուգանքների հաշվարկման մեթոդիկայի եւ նշանակման կարգի մասին
17.12.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 96
«Մրցակցության միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին» 2010 թվականի դեկտեմբերի 9-ի համաձայնագրի շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի եւ Մաքսային միության ու Միասնական տնտեսական տարածքի անդամ պետությունների լիազոր մարմինների միջեւ փոխգործակցության, այդ թվում՝ տեղեկատվական փոխգործակցության կարգի մասին
23.11.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 97
Մրցակցության կանոնների խախտման մասին դիմումների (նյութերի) ուսումնասիրման կարգի մասին
23.11.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 98
Մրցակցության կանոնների խախտումների ուսումնասիրություն անցկացնելու կարգի մասին
23.11.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 99
Մրցակցության կանոնների խախտման վերաբերյալ գործերի քննության կարգի մասին
23.11.2012 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 422
Տրանսպորտային միջոցի մաքսային հայտարարագրի ձեւի եւ դրա լրացման կարգի վերաբերյալ ցուցումների մասին
14.10.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 199
«Ապրանքների առանձին տեսակների արտահանման եւ (կամ) ներմուծման լիցենզիա ստանալու հայտի ձեւակերպման եւ այդպիսի լիցենզիայի ձեւակերպման մասին» հրահանգի եւ «Ապրանքների առանձին տեսակների արտահանման եւ (կամ) ներմուծման թույլտվության ձեւակերպման մասին» հրահանգի մասին
06.11.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈԼԵԳԻԱ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 255
Մաքսային միության արտաքին եւ փոխադարձ առեւտրի ինտեգրված տեղեկատվական համակարգի` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի ինտեգրացիոն հատվածի ստեղծման եւ զարգացման ուղղությամբ աշխատանքները կազմակերպելիս փոխգործակցության մասին հիմնադրույթի վերաբերյալ
12.11.2013 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 508
2011 թվականի Ասիական 7-րդ ձմեռային խաղերի մասնակից պետությունների քաղաքացիական (սպորտային) զենքի եւ դրա փամփուշտների, բժշկական սարքավորումների, դեղորայքի, բժշկական պատրաստուկների եւ նյութական այլ միջոցների՝ Մաքսային միության մաքսային տարածք ներմուծման (արտահանման) մասին
08.12.2010 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 108
«ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԴԵՂԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 109
«ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ (ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԵՒ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ) ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23.12.2014 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ
ՈՐՈՇՈՒՄ թիվ 1
Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի թիվ 88 որոշումը եւ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի խորհրդի 2014 թվականի ապրիլի 28-ի թիվ 28 որոշումն իրականացնելու մասին
04.02.2015 ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am