ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Այլ ակտեր և փաստաթղթեր  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր` Այլ ակտեր և փաստաթղթեր
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
  Եվրոպական միությունում դեղերի ոլորտը կարգավորող կանոններ
Պատշաճ արտադրական գործունեության (ՊԱԳ) ԵՄ ուղեցույց
     
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 1
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 2
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 3
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 4
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 5
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 6
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 7
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 8
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԳԼՈՒԽ 9
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 19
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՎԵԼՎԱԾ 20
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱԳ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՄԱՍ II
  ENG ՀԱՅ
  Այլ ակտեր և փաստաթղթեր
   
ԴԵՊԻ ԾՈՎ ԵԼՔ ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԱՆՑԻԿ ԱՌԵՎՏՐԻ ՄԱՍԻՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
07.08.1965 ENG ՀԱՅ
   
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ` ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ԹԻՎ R (99) 19 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
15.09.1999 ENG ՀԱՅ
   
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ՝ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ REC(2003)22 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԱԶԱՏՄԱՆ (ՊԱՏԻԺԸ ԿՐԵԼՈՒՑ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՎԱՂԱԺԱՄԿԵՏ ԱԶԱՏՄԱՆ) ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
23.09.2003 ENG ՀԱՅ
   
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ՝ ՆԱԽԱՐԱՐՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ CM/REC(2010)1 ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20.01.2010 ENG ՀԱՅ
   
ՑՈՒՑԱԿՎԱԾ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՌԵԺԻՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2004/913/ԵՀ և 2005/162/ԵՀ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԼՐԱՑՆՈՂ՝
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
30.04.2009 ENG ՀԱՅ
   
2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 30-Ի ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
30.04.2009 ENG ՀԱՅ
   
ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ և ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝
ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 5-Ի ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ (ԾԱՆՈՒՑՎԱԾ՝ ԹԻՎ C(2008) 2274 ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ)
05.06.2008 ENG ՀԱՅ
   
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ՝ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ և ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՐԱԿԻ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԾԱՆՈՒՑՎԱԾ՝ ԹԻՎ C(2008) 1721 ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ)
06.05.2008 ENG ՀԱՅ
   
ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅՈՒՄ
ՋԱՌ-ՖՍԼ 3. Թռիչքային անձնակազմի անդամների (բժշկական) վկայագրում
01.12.2006 ENG ՀԱՅ
   
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ՝
կցված ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԿՈՂՄԻՑ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ
«2009 թվականին Եվրոպական հարևանության քաղաքականության իրականացումը» Հայաստանի վերաբերյալ ընթացիկ զեկույց
12.05.2010 ENG ՀԱՅ
   
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
ԱՆԴՐՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
05.05.1989 ENG ՀԱՅ
   
ՍԵՎԾՈՎՅԱՆ ԱՎԱԶԱՆ
2007-2013ԹԹ. ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
30.04.2009 ENG ՀԱՅ
   
C (2007) 2034
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ, ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ԵՎ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ
11.2007 ENG ՀԱՅ
   
ԽՈՐՀՐԴԻՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅԱՆԸ ԿԻՑ
«2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ»
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԸՆԹԱՑԻԿ ԶԵԿՈՒՅՑ
03.04.2008 ENG ՀԱՅ
   
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՀԱՂՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻՆ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻՆ. 2007 ԹՎԱԿԱՆԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ
03.04.2008 ENG ՀԱՅ
   
ԿԱՆԱՉ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԵՃԵՐԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ (ՎԼԱ) ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
19.04.2002 ENG ՀԱՅ
   
ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՈՐԴԵԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ՆԱԽԱԳԻԾ (ՎԵՐԱՆԱՅՎԱԾ)
  ENG ՀԱՅ
   
ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 80/934/ԵՏՀ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱ
19.06.1980 ENG ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am