ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Որոշումներ  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր` Որոշումներ
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 
2004/217/ԵՀ ՈՐՊԵՍ ԱՆԱՍՆԱԿԵՐ ԱՐԳԵԼՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԳՈՐԾԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 1–Ի ՈՐՈՇՈՒՄ
01.03.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
2011/215/ԵՄ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՄ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ՝ ԲԵՌՆԵՐԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑԱԿԵՏՈՒՄ ՓՈԽԱԲԵՌՆՄԱՆ ԱՌՈՒՄՈՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 97/78/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 4-Ի ԿԻՐԱՐԿՈՂ ՈՐՈՇՈՒՄ
04.04.2011 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄ, ՈՐՈՎ ՈՐՈՇ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐ ԵՎ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ ՃԱՆԱՉՎՈՒՄ ԵՆ ՔՍԱՆՏՈՄՈՆԱՍ ԿԱՄՊԵՍՏՐԻՍԻՑ (XANTHOMONAS CAMPESTRIS) (ՑԻՏՐՈՒՍԻ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾԻՆ ԲՈԼՈՐ ՇՏԱՄՆԵՐԸ), ՑԵՐԿՈՍՊՈՐԱ ԱՆԳՈԼԵՆՍԻՍԻՑ (CERCOSPORA ANGOLENSIS CARV. ET MENDES) ԵՎ ԳՈՒԻԳՆԱՌԴԻԱ ՑԻՏՐԻԿԱՐՊԱՅԻՑ (GUIGNARDIA CITRICARPA KIELY) (ՑԻՏՐՈՒՍԻ ՀԱՄԱՐ ԱԽՏԱԾԻՆ ԲՈԼՈՐ ՇՏԱՄՆԵՐԸ) ԱԶԱՏ (2006/473/ԵՀ)
31.05.2013 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ` ԲՐԱԶԻԼԻԱՅՈՒՄ ԱՃՈՂ ՈՐՈՇ ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆ ՄՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի ՈՐՈՇՈՒՄԸ (2004/416/ԵՀ)
22.05.2007 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
2002/360/ԵՀ ՉԻՆԱԿԱՆ ԵՐԿԱՐԱԲԵՂԻԿԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԴԵՄ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՎՍՏՐԻԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎԵԼԻՔ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ (ԾԱՆՈՒՑՎԱԾ՝ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԹԻՎ C (2002) 1821 ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ)
13.05.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
98/109/ԵՀ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ԹԱՅԼԱՆԴԻՑ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ՏՐԻՊՍՊԱԼՄԻ ԿԱՌՆԻԻ ՏԱՐԱԾՄԱՆ ԴԵՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒՄԸ ԼԻԱԶՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 2-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ
02.02.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
2008/952/ԵՀ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004/8/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ II ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ ԿԻՐԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ (ԾԱՆՈՒՑՎԱԾ՝ ԹԻՎ C(2008) 7294 ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ)
19.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004/8/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՆՋԱՏ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՎԱԾ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԶԱՅԻՆ (ՀՂՈՒՄԱՅԻՆ) ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ (ԾԱՆՈՒՑՎԱԾ՝ C(2002) 1527 ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ)
21.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
2006/1005/ԵՀ. ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵ- ՏՈՒԹՅԱՆ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍՈՎ ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԿՆՔՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ 18 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ ՈՐՈՇՈՒՄ
18.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
«ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006/123/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ (ԾԱՆՈՒՑՎԱԾ՝ C(2009) 7493 ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ) VI ԳԼԽԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 2-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ
02.10.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ՀԱՆԴԻՊՈՒՄՆԵՐ ԱՆՑԿԱՑՆՈՂ՝ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑԻՉՆԵՐԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻՆԵՐԻ` ԴԻՎԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ՀՅՈՒՊԱՏՈՍԱԿԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
19.12.1995 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 11-Ի ՈՐՈՇՈՒՄ
ԵՀԳԳ 2007-2013 ԹԹ. ՄԻՋՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՅՈՒՋԵԻ 19 08 02 01 և 19 08 02 02 ՀՈԴՎԱԾՆԵՐՈՎ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ «ՍԵՎ ԾՈՎ 2007-2013ԹԹ.» ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
27.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 28-ի ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀՍԿՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
(2001/419/ԱՆԳ (ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՆԵՐՔԻՆ ԳՈՐԾԵՐ))
28.05.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 13-ի ԹԻՎ 2002/584/ԱՆԳ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
ՁԵՐԲԱԿԱԼՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
13.06.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am