ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Հրահանգներ  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր` Հրահանգներ
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 10-Ի 2010/13/ԵՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ, ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՈՎ ԿԱՄ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՈՐՈՇԱԿԻ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ՏԵՍԱԼՍՈՂԱԿԱՆ ՄԵԴԻԱ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀՐԱՀԱՆԳ)
10.03.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 17-Ի 2008/61/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ, ՈՐՈՎ ՀԱՍՏԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ԱՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ, ՈՐՈՆՑՈՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000/29/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԱՌԱՋԻՆԻՑ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ՈՐՈՇ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ, ԲՈՒՅՍԵՐ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԱՅԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ՆԵՐՄՈՒԾՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔ ԿԱՄ ԴՐԱ ՈՐՈՇ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՈՏԻՆԵՐ, ԿԱՄ ՏԵՂԱՇԱՐԺՎԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԿԱՄ ԴՐԱ ՈՐՈՇ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ` ՓՈՐՁԱՐԿՄԱՆ ԿԱՄ ԳԻՏԱԿԱՆ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ՏԱՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ
17.06.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008/38/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ, ՈՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ Է ՈՐՈՇԱԿԻ ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԿԵՐԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՑԱՆԿԸ
23.11.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ԲԵՐՎՈՂ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000/29/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՈՒՄ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻՆ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻՆ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ԿՑՎԱԾ ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ԿԱՄ ՎԵՐԱԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐԵՐԻ ՆՄՈՒՇՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի 2004/105/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
15.10.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի 2004/103/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԽՈՐՀՐԴԻ 2000/29/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ V ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ Բ ՄԱՍՈՒՄ ԹՎԱՐԿՎԱԾ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ, ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼ ԴԵՊԻ ՀԱՄԱՅՆՔ ՄՈՒՏՔԻ ԿԵՏ ՉՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՅԼ ՎԱՅՐՈՒՄ ԿԱՄ ՄՈՏԱԿԱ ՎԱՅՐՈՒՄ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ ԱՅԴ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
07.10.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔ ՈՐՈՇԱԿԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ՍՄԲԱԿԱՎՈՐ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՏԱՐԱՆՑԻԿ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ՝ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` 90/426/ԵՏՀ ԵՒ 92/65/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ՈՒ 72/462/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի 2004/68/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
12.05.2012 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՀՍԿԻՉ ԿԵՏԵՐՈՒՄ, ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅՆ ԿԵՏԵՐԻ, ՈՐՈՆՔ ԳՏՆՎՈՒՄ ԵՆ ՆՇԱՆԱԿՄԱՆ ՎԱՅՐՈՒՄ, ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՆԵՐԿՐՎՈՂ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ԱՌԱՐԿԱՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 15-Ի 98/22/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
15.04.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔ ՆԵՐՄՈՒԾՎՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 1997ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի 97/78/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի 96/93/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԵՒ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՎԱՍՏԱԳՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
17.12.1996 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի 96/22/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ ԵՎ ՀԱԿԱԹԻՐՈԻԴԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՄԲ ՈՐՈՇ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՈՒ ԲԵՏԱ ՀԱՄԱԶԴԻՉՆԵՐԻ (ԱԳՈՆԻՍՏՆԵՐԻ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԱՐԳԵԼՔԻ ԵՎ 81/602/ԵՏՀ, 88/146/ԵՏՀ ՈՒ 88/299/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
28.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ՝ ԱՆՄԻՋԱԿԱՆՈՐԵՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՂ ԱՊՐԱՆՔ ԿԱՄ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԲԵՌԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ՄԻՋԱՄՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԾԱՆՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳ ՀԻՄՆԱԴՐՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-Ի 94/3/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
21.01.1994 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ԳՈՏՈՒ ՏԱՐԱԾՔՈՎ ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ, ԿԱՄ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՎՈՂ ՆՄԱՆԱՏԻՊ ԳՈՏՈՒ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՈՒ ՏԵՂԱՓՈԽՎՈՂ ԱՅԴՊԻՍԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 24-Ի 93/51/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
24.06.1993 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱՇԱՐԺՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՍՏԱՆԴԱՐՏԱՑՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆ, ՆՄԱՆ ԲՈՒՍԱՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԳՐԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՏԵՂԱՓՈԽՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՈՒ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 3-Ի 92/105/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
03.12.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԲՈՒՅՍԵՐ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՄ ԱՅԼ ՊԱՐԱԳԱՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԳՈՐԾՈՂ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3-Ի 92/90/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
03.11.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի՝ ԵՐՐՈՐԴ ԵՐԿՐՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՅՆՔ ԲԵՐՎՈՂ ԿԵՆԴԱՆԻՆԵՐԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԵՒ 89/662/ԵՏՀ, 90/425/ԵՏՀ ՈՒ 90/675/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ՀՐԱՀԱՆԳ (91/496/ԵՏՀ)
14.08.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1990 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 26-Ի 90/425/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՁԵՒԱՎՈՐՈՒՄՆ ԱՎԱՐՏԻՆ ՀԱՍՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՌԵՒՏՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌԵԼԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԵՒ ԶՈՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
19.11.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՈՏԻՆԵՐԸ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 30-Ի 92/70/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
30.07.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ (89/662/ԵՏՀ)
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՆԵՐՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՌԵՒՏՐՈՒՄ ԱՆՑԿԱՑՎՈՂ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
02.06.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի 2009/21/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԴՐՈՇԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ
28.05.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ 2009/18/ԵՀ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի ՀՐԱՀԱՆԳԸ, ՈՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ ԵՆ ԾՈՎԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՀԵՏԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՒ ՓՈՓՈԽՎՈՒՄ ԵՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 1999/35/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002/59/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
28.05.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի 2009/15/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԱՎԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒ ԾՈՎԱԳՆԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
23.04.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 19-Ի 2008/106/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԾՈՎԱԳՆԱՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
19.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 14-Ի 2003/25/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
RO-RO ՈՒՂԵՒՈՐԱՏԱՐ ՆԱՎԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի 1999/95/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՎԱՀԱՆԳԻՍՏՆԵՐ ՄՈՒՏՔ ԳՈՐԾՈՂ ՆԱՎԵՐԻ ՎՐԱ ԱՇԽԱՏՈՂ ԾՈՎԱԳՆԱՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
13.12.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 21-Ի 1999/63/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՆԱՎԻ ՍԵՓԱԿԱՆԱՏԵՐԵՐԻ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՅԻ (ԵՀՆՍԱ), ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՒ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԵԴԵՐԱՑԻԱՅԻ ՀԵՏ ԿՆՔՎԱԾ՝ «ԾՈՎԱԳՆԱՑՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ (ՏԱՖ)
20.05.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի 92/29/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԱՎԵՐԻ ՎՐԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
31.03.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 17-Ի 2008/57/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
17.06.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի 2007/59/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇՈԳԵՔԱՐՇՆԵՐԻ ԵՒ ԳՆԱՑՔՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
23.10.2007 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի 2004/49/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
«ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՒ «ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԽՈՐՀՐԴԻ 95/18/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒ «ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ ԵՒ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՎԿԱՅԱԳՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» 2001/14/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ
18.12.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի 2001/14/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՀԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՏԿԱՑՄԱՆ, ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ԳԱՆՁՄԱՆ ԵՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՏԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
26.02.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 19-Ի 95/18/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
19.06.1995 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 7-Ի 92/106/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՒ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈՐՈՇԱԿԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
07.12.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 29-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ (91/440/ԵՏՀ)
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԵՐԿԱԹՈՒՂՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
29.07.1991 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի 2009/40/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՄԵԽԱՆԻԿԱԿԱՆ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՒ ԴՐԱՆՑ ԿՑՈՐԴՆԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԻՏԱՆԻՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՐԿՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
08.07.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 2006/126/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
26.08.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի ԽՈՐՀՐԴԻ 2006/22/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 3820/85 (ԵՏՀ) ԵՒ ԹԻՎ 3821/85 (ԵՏՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՈՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 88/599/ (ԵՏՀ) ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ
31.01.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 3820/85 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ (ԵՏՀ) ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 91/439/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 76/914/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 15-Ի 2003/59/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՄ ՈՒՂԵՒՈՐՆԵՐ ՓՈԽԱԴՐՈՂ ՈՐՈՇ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՒ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի 2002/15/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՇՐՋԻԿ ԲՆՈՒՅԹԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԿԱՏԱՐՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԺԱՄԱՆԱԿԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
11.03.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 17-Ի ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1999/62/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՈՐՈՇԱԿԻ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԲԵՌՆԱՏԱՐ ՓՈԽԱԴՐԱՄԻՋՈՑԻ ՀԱՐԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
17.06.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԵՐԹԵՒԵԿՈՂ ՈՐՈՇ ՏԵՍԱԿԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ` ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԹԵՒԵԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԵԶՐԱՉԱՓԵՐԸ ԵՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԵՐԹԵՒԵԿՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴՐԱՆՑ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ԶԱՆԳՎԱԾԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ` ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի 96/53/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
25.06.1996 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի 96/26/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԵՒ ՈՒՂԵՒՈՐԱՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՎԱԼԵԼԸ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼՈՒ ԵՒ ԱՅԴ ՕՊԵՐԱՏՈՐՆԵՐԻՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔ ՏԱԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԴԻՊԼՈՄՆԵՐԻ, ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ԵՒ ՈՐԱԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՎԿԱՅՈՂ ԱՅԼ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի 92/6/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՈՐՈՇ ԿԱՐԳԵՐԻ ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐՈՒՄ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉՆԵՐ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒ ԵՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
10.02.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 29–Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ՎԱՐՈՐԴԱԿԱՆ ՎԿԱՅԱԿԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (91/439/ԵՏՀ)
26.08.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1988 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 3820/85 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵՏՀ) ԵՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱՐՁԱՆԱԳՐՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԹԻՎ 3821/85 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵՏՀ) (88/599/ԵՏՀ) ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՍՏՈՒԳՄԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
23.11.1988 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՈԼՈՐՏԻ ՈՐՈՇ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (76/914/ԵՏՀ)
16.12.1976 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի 1999/93/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի 97/66/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԵՌԱՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
30.01.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 20-Ի 97/7/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԵՌԱԿԱ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
09.10.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի 2010/31 ՀՐԱՀԱՆԳ
ՇԵՆՔԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
19.05.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԷՆԵՐԳԻԱՅՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ՇՐՋԱՆԱԿՆ ՍՏԵՂԾՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի 2009/125/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
21.10.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ 2003/55/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ` ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի 2009/73/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
13.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
2001/77/ԵՀ ԵՎ 2003/30/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ԵՎ ԱՅՆՈՒՀԵՏ ՈՒԺ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ և ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի 2009/28/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
23.04.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՉՄՇԱԿՎԱԾ ՆԱՎԹԻ ԵՎ (ԿԱՄ) ՆԱՎԹԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ՄԱՍՈՎ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի 2009/119/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
14.09.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ 2003/54/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի 2009/72/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
13.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ՏԵՂԱԿԱՅԱՆՔՆԵՐԻ ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳԾՈՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի 2009/71/ԵՎՐԱՏՈՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
25.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի 2009/33/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԷԿՈԼՈԳԻԱՊԵՍ ՄԱՔՈՒՐ ԵՎ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱՎՏՈՄՈԲԻԼԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
23.04.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 2006/117/ԵՎՐԱՏՈՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԾ ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՌԱՔՈՒՄՆ ՍՏՈՒԳԵԼՈՒ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
20.11.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 18-Ի 2005/89/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
18.01.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՕԳՏԱԿԱՐ ՋԵՐՄՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԵՎ 92/42/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 11-Ի 2004/8/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
11.03.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ` 94/2/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 3-Ի 2003/66/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
03.07.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի 2003/122/ԵՎՐԱՏՈՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԲԱՐՁՐ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՄԲ, ՓԱԿ ԵՎ ՏԻՐԱԶՈՒՐԿ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
22.12.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՎԱՌԱՐԱՆՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 8-Ի 2002/40/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի 2002/31/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՕԴՈՐԱԿԻՉՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ` 97/17/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի 1999/9/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍՊԱՍՔ ԼՎԱՑՈՂ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
26.02.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի 98/11/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԼԱՄՊԵՐԻ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
27.01.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍՊԱՍՔ ԼՎԱՑՈՂ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 16-Ի 97/17/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ 95/12/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽԵԼՈՒ ԵՎ ԼՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի 96/89/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
17.12.1996 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի 96/60/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԼՎԱՑՈՂ ԵՎ ՉՈՐԱՑՆՈՂ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԻՈՆԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄԻՑ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻՑ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՀԱՆՐՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 13-Ի 96/29/ԵՎՐԱՏՈՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
13.05.1996 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 23-Ի 95/13/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԹՄԲՈՒԿԱՎՈՐ ՉՈՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 23-Ի 95/12/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԼՎԱՑՔԻ ՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23.05.1995 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 30-Ի 94/22/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ՀԵՏԱԽՈՒԶՄԱՆ, ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՐՈՆՄԱՆ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
30.05.1994 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 21-Ի 94/2/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՍԱՌՆԱՐԱՆՆԵՐԻ, ՍԱՌՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՀԱՄԱԿՑՈՒՄԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՍԱՐՔԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի 92/75/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՎՈՂ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԵՎ ԱՅԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՄԱՍԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՆՇՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի 92/42/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԵՂՈՒԿ ԿԱՄ ԳԱԶԱՅԻՆ ՎԱՌԵԼԻՔՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂ ՋՐԱՏԱՔԱՑՈՒՑԻՉ ԿԱԹՍԱՆԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
20.03.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1990 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 90/641/ԵՎՐԱՏՈՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀՍԿՄԱՆ ԳՈՏԻՆԵՐՈՒՄ ԻՐԵՆՑ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՈՆԱՑՆՈՂ ՃԱՌԱԳԱՅԹՄԱՆ ՎՏԱՆԳԻՆ ԵՆԹԱԿԱ ԴՐՍԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ` ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
04.12.1990 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 89/618/ԵՎՐԱՏՈՄ ՀՐԱՀԱՆԳ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՅԻՆ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆԸ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ԿԻՐԱՌՎԵԼԻՔ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՁԵՌՆԱՐԿՎԵԼԻՔ ՔԱՅԼԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
27.11.1989 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի 2000/31/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆԸ ԲՆՈՐՈՇ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՄԱՍՆԱՎՈՐԱՊԵՍ, ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՒՏՐԻ ՈՐՈՇ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՒՏՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ)
08.06.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 98/84/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԿԱՄ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՄՈՒՏՔԻՑ ԲԱՂԿԱՑԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.11.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի 95/46/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ ԱՅԴ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ԱԶԱՏ ՏԵՂԱՇԱՐԺԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՆՀԱՏՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
31.12.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 17-Ի ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ և ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏԱԴԻՐ (ՕՐԵՆՔՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ) ԱՈՒԴԻՏԻ ՄԱՍԻՆ 2006/43/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ, ՈՐՈՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԽՈՐՀՐԴԻ 78/660/ԵՏՀ և 83/349/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐՈՒՄ, և ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ Է ՃԱՆԱՉՎՈՒՄ 84/253/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
20.03.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1978 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 25-Ի ԹԻՎ 78/660 ՉՈՐՐՈՐԴ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՈՐՈՇԱԿԻ ՏԵՍԱԿԻ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԱՐԵԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ` ՀԻՄՆՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 54 (3) (Է) ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ (78/660/ԵՏՀ)
26.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1983 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 13-Ի ՅՈԹԵՐՈՐԴ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԱՄԱԽՄԲՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ՀԻՄՆՎԱԾ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 54(3)(Է) ՀՈԴՎԱԾԻ ՎՐԱ
26.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Որոշ հրահանգներ ուժը կորցրած ճանաչող՝ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2008 թվականի նոյեմբերի 19-ի 2008/98/ԵՀ հրահանգ
Թափոնների մասին
19.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Արդյունահանող արդյունաբերություններում գոյացող թափոնների կառավարման մասին և 2004/35/ԵՀ հրահանգը փոփոխող՝
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ և ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 թվականի մարտի 15-ի 2006/21/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
18.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ և ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի 2004/35/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
Շրջակա միջավայրին հասցված վնասը կանխարգելելու և վերացնելու մասով բնապահպանական պատասխանատվության մասին
05.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
«Վտանգավոր նյութերի առկայությամբ պայմանավորված՝ խոշոր վթարների վտանգները վերահսկելու մասին» Խորհրդի 96/82/ԵՀ հրահանգը փոփոխող՝ Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2003 թվականի դեկտեմբերի 16-ի 2003/105/ԵՀ հրահանգ
16.12.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Շրջակա միջավայրի վերաբերյալ որոշակի ծրագրերի և նախագծերի կազմմանը հասարակության մասնակցությունը նախատեսող և «Հասարակության մասնակցության և արդարադատության մատչելիության մասին» Խորհրդի 85/337/ԵՏՀ և 96/61/ԵՀ հրահանգները փոփոխող` Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2003 թվականի մայիսի 26-ի 2003/35/ԵՀ հրահանգ
26.05.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2003 թվականի հունվարի 28-ի 2003/4/ԵՀ հրահանգ
Շրջակա միջավայրին առնչվող տեղեկությունների հանրային մատչելիության մասին, որով ուժը կորցրած է ճանաչվում Խորհրդի 90/313/ԵՏՀ հրահանգը
28.01.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2001 թվականի հունիսի 27-ի 2001/42/ԵՀ հրահանգ
Շրջակա միջավայրի վրա որոշ ծրագրերի և նախագծերի ազդեցությունների գնահատման մասին
27.06.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Խորհրդի 1999 թվականի ապրիլի 26-ի 1999/31/ԵՀ հրահանգ
Աղբավայրերի մասին
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Որոշ պետական և մասնավոր նախագծերի՝ շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունների գնահատման մասին
85/337/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող` Խորհրդի 1997 թվականի մարտի 3-ի 97/11/ԵՀ հրահանգ
03.03.1997 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Խորհրդի 1996 թվականի սեպտեմբերի 24-ի 96/61/ԵՀ հրահանգ
Աղտոտման համալիր կանխարգելման և հսկման վերաբերյալ
04.02.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1985 թվականի հունիսի 27 ՀՐԱՀԱՆԳ
Կոնկրետ պետական և մասնավոր նախագծերի` շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման մասին (85/337/ԵՏՀ)
05.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Մեկ մասնակից ունեցող սահմանափակ պատասխանատվությամբ փակ ընկերությունների մասին ընկերությունների իրավունքի ոլորտի՝
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ի 2009/102/ԵՀ հրահանգ
16.09.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2009 թվականի սեպտեմբերի 16-ի 2009/101/ԵՀ հրահանգ`
երաշխիքների համաձայնեցման մասին, որոնք անդամ պետությունները մասնակիցների և երրորդ անձանց շահերի պաշտպանության նպատակով պահանջում են ընկերություններից Պայմանագրի 48-րդ հոդվածի երկրորդ պարբերության իմաստով՝ նման երաշխիքները համարժեք դարձնելու նպատակով
16.09.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ բաց ընկերությունների ստեղծման և դրանց կապիտալի պահպանման ու դրա չափի փոփոխման մասին 77/91/ԵՏՀ հրահանգը փոփոխող՝
Խորհրդի 1992 թվականի նոյեմբերի 23-ի 92/101/ԵՏՀ հրահանգ
23.11.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
Սահմանափակ պատասխանատվությամբ բաց ընկերությունների միաձուլման կամ բաժանման վերաբերյալ անկախ փորձագետի զեկույցի անհրաժեշտության մասով 78/855/ԵՏՀ և 82/891/ԵՏՀ Խորհրդի հրահանգները փոփոխող
Եվրոպական պառլամենտի և Խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի 13-ի 2007/63/ԵՀ հրահանգ
13.11.2007 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1989 թվականի դեկտեմբերի 21-ի 89/666/ԵՏՀ ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ՀՐԱՀԱՆԳ
Այլ պետության իրավունքով կարգավորվող որոշակի տեսակի ընկերությունների կողմից անդամ պետությունում բացված մասնաճյուղերին վերաբերող տեղեկությունների հրապարակման պահանջների մասին
21.12.1989 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1984 թվականի ապրիլի 10-ի թիվ 84/253/ԵՏՀ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ՀՐԱՀԱՆԳ
Հաշվապահական հաշվառման փաստաթղթերի պարտադիր աուդիտ իրականացնելու համար պատասխանատու անձանց հաստատման մասին
10.04.1984 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՄԱՐԴՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԵՎ ՄԱՐԴՈՒ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊԱՏՇԱՃ ԳՈՐԾԵԼԱԿԵՐՊԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի 2003/94/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
08.10.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑԵԼՈՒ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏԵԼՈՒՆ ՈՒՂՂՎԱԾ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 1977 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 22-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ (77/249/ԵՏՀ)
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 16-Ի 98/5/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՎԱՅՐԻ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԲԱՑԻ ՈՐԵՎԷ ԱՅԼ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ԴՅՈՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 2003/8/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ՝
ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆԸ` ՆՄԱՆ ՎԵՃԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ ԱՆՎՃԱՐ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ
27.01.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1968 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 9-Ի ԹԻՎ 68/151/ԵՏՀ ԱՌԱՋԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՆՔ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ, ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ և ԱՅԼՈՑ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ, ՊԱՀԱՆՋՈՒՄ ԵՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻՑ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ 58-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՄԱՍՏՈՎ՝ ՆՊԱՏԱԿ ՈՒՆԵՆԱԼՈՎ ՆՄԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ԴԱՐՁՆԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄԲՈՂՋ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ
09.03.1968 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1978 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի ԹԻՎ 78/855/ԵՏՀ ԵՐՐՈՐԴ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ԲԱՑ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻԱՁՈՒԼՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՀԻՄՆՎԱԾ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՀՈԴՎԱԾ 54«3»«Է»-Ի ՎՐԱ)
09.10.1978 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի 89/667/ԵՏՀ ՏԱՍՆԵՐԿՈՒԵՐՈՐԴ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՄԵԿ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ՈՒՆԵՑՈՂ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՄԲ ՓԱԿ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
21.12.1989 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի ԹԻՎ 2001/84/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՎԵՐԱՎԱՃԱՌՔԻՑ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼՈՒ` ԱՐՎԵՍՏԻ ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԲՆՕՐԻՆԱԿԻ ՀԵՂԻՆԱԿԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՄԱՍԻՆ
27.09.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 26-Ի ԹԻՎ 94/47/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՏԱՐԱԺԱՄԿԵՏ (ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅԱՄԲ) ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ (TIMESHARE) ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԻ ՈՐՈՇԱԿԻ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԳՆՈՐԴՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
26.10.1994 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 98/27/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԽԱԽՏՈՂ ԿԱՄ ԴՐԱ ԽԱԽՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՎՏԱՆԳ ՍՏԵՂԾՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ (ԱՆԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԸ) ԿԱՆԽՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
19.05.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԵՂՏԱՋՐԵՐԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԹԻՎ 91/271/ԵՏՀ)
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻՑ ՆԻՏՐԱՏՈՎ ԱՂՏՈՏՈՒՄԻՑ ՋՐԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (91/676/ԵՏՀ)
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի 92/43/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՎԱՅՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.12.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 23-Ի 93/12/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՈՐՈՇ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔՆԵՐՈՒՄ ԾԾՄԲԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
23.03.1993 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 94/63/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԲԵՆԶԻՆԻ ՊԱՀՄԱՆ ԵՎ ՓՈԽԱԲԵՌՆՄԱՆ ԿԱՅԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ ԼՑԱԿԱՅԱՆՆԵՐ ԲԱՇԽՄԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ՝ ՑՆԴՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ)
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 9-Ի ԹԻՎ 96/82/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՎՏԱՆԳԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՄԲ ԽՈՇՈՐ ՎԹԱՐՆԵՐԻ ՎՏԱՆԳՆԵՐԸ ՎԵՐԱՀՍԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
21.11.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 27-Ի 97/62/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ՈՒ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԻ ՎԱՅՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ 92/43/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
27.10.1997 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 91/271/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ՝ ԴՐԱ I ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ՈՐՈՇ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի 98/15/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
27.02.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3-Ի 98/83/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՄԱՐԴՈՒ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՋՐԻ ՈՐԱԿԻ ՄԱՍԻՆ
18.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՈՐՈՇ ՀԵՂՈՒԿ ՎԱՌԵԼԻՔՆԵՐՈՒՄ ԾԾՄԲԻ ԿՈՆՑԵՆՏՐԱՑԻԱՅԻ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ 93/12/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ` ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի 1999/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
05.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՋՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ`
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի 2000/60/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
05.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի 2001/80/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ ԽՈՇՈՐ ԱՅՐՄԱՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻՑ ՈՐՈՇԱԿԻ ԱՂՏՈՏԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ՝ ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
05.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՈՐՈՇԱԿԻ ՆԵՐԿԵՐՈՒՄ, ԼԱՔԵՐՈՒՄ ԵՎ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՐԵՍՄՇԱԿՄԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐՈՒՄ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՅԹՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԵՏևԱՆՔՈՎ ՑՆԴՈՂ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԵՎ 1999/13/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի 2004/42/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
20.11.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի 2004/107/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴՈՒՄ ՄԿՆԴԵՂԻ, ԿԱԴՄԻՈՒՄԻ, ՍՆԴԻԿԻ, ՆԻԿԵԼԻ ԵՎ ՀՈՏԱՎԵՏ ԲԱԶՄԱՑԻԿԼԱՅԻՆ ԱԾԽԱՋՐԱԾԻՆՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
31.03.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
1999/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ և ԽՈՐՀՐԴԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 6-Ի 2005/33/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԱՎԵՐՈՒՄ ԳՈՐԾԱԾՎՈՂ ՎԱՌԵԼԻՔՆԵՐՈՒՄ ԾԾՄԲԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՆՎԱԶԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
06.07.2005 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԲՈՒԼՂԱՐԻԱՅԻ ԵՎ ՌՈՒՄԻՆԻԱՅԻ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏևԱՆՔՈՎ՝ ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 79/409/ԵՏՀ, 92/43/ԵՏՀ, 97/68/ԵՀ, 2001/80/ԵՀ ԵՎ 2001/81/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ`
ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 20-Ի 2006/105/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
20.11.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 2007/60/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԵՂԵՂՈՒՄՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23.10.2007 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-Ի 2008/1/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԱՆԽՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
05.06.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 21-Ի 2008/50/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՄԹՆՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ՕԴԻ ՈՐԱԿԻ ՈՒ ԵՎՐՈՊԱՅՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼ ՄԱՔՈՒՐ ՕԴԻ ՄԱՍԻՆ
21.05.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 85/337/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ, ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000/60/ԵՀ, 2001/80/ԵՀ, 2004/35/ԵՀ, 2006/12/ԵՀ, 2008/1/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐՆ ՈՒ ԹԻՎ 1013/2006 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ (ԵՀ) ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի 2009/31/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱԾԽԱԹԹՈՒ ԳԱԶԻ ՍՏՈՐԵՐԿՐՅԱ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
23.04.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի 2009/147/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՎԱՅՐԻ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
30.11.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 24-Ի 2010/75/ԵՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԱՂՏՈՏՄԱՆ ՄԻԱՍՆԱԿԱՆ ԿԱՆԽՈՒՄ ԵՎ ՎԵՐԱՀՍԿՈՒՄ)
24.11.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 31-Ի 92/29/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՆԱՎԵՐԻ ՎՐԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ ԲԱՐԵԼԱՎԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
31.03.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 24-Ի 92/57/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԿԱՄ ՇԱՐԺԱԿԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ ՈՒԹԵՐՈՐԴ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ)
24.06.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 24-Ի 92/58/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՑՈՒՑԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԻՆՆԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ)
24.06.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 3-Ի 92/91/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀՈՐԱՏՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀԱՆՔԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ և ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՏԱՍՆՄԵԿԵՐՈՐԴ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16 (1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
03.11.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 7-Ի 98/24/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆ ՀԵՏևԱՆՔՈՎ ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ (ՏԱՍՆՉՈՐՍԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
07.04.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1990 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16 (1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ) (89/654/ԵՏՀ)
30.11.1989 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1990 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՐՏԱՊԱՏԿԵՐՄԱՆ (ԴԻՍՓԼԵՅ) ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ՝ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (87/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16 (1) ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ՀԻՆԳԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ) (90/270/ԵՏՀ)
29.05.1990 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 23-Ի 93/103/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՁԿՆՈՐՍԱԿԱՆ ՆԱՎԵՐԻ ՎՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ՝ ՏԱՍՆԵՐԵՔԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ)
23.11.1993 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 16-Ի 1999/92/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՊԱՅԹՅՈՒՆԱՎՏԱՆԳ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻՑ ԵԿՈՂ ՊՈՏԵՆՑԻԱԼ ՎՏԱՆԳԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (15-ՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
16.12.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի 2000/54/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ՇՓՄԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՅՈԹԵՐՈՐԴ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ` 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
18.09.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1997 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 15-Ի 97/81/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՈՉ ԼՐԻՎ ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵԱԳԿՄ-Ի, ՀԾԳՁԵԿ-Ի ԵՎ ԵԱՄԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿՆՔՎԱԾ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
15.12.1997 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16 (1) ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԵՐՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ) (89/656/ԵՏՀ)
30.11.1989 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՈՐՈՇԱԿԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԿԱՄ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ՝ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄՆԵՐԻ ԽՐԱԽՈՒՍՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ ԼՐԱՑՆՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի (91/383/ԵՏՀ) ՀՐԱՀԱՆԳ
25.06.1991 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱԶԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 98/24/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ`ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 8-Ի 2000/39/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
08.06.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ՈՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 11-Ի 2002/14/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
11.03.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ և ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 25-Ի 2002/44/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ (ԹՐԹՌՈՒՄ) ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՏԱՍՆՎԵՑԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
25.06.2002 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ և ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 6-Ի 2003/10/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ (ԱՂՄՈՒԿԻՑ) ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՏԱՍՆՅՈԹԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
06.04.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի 2004/37/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՔԱՂՑԿԵՂԱԾԻՆ ԿԱՄ ՄՈՒՏԱԳԵՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆԸ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՎԵՑԵՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ` 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
29.04.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 29-Ի 2004/40/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻՑ (ԷԼԵԿՏՐԱՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ԴԱՇՏԵՐ) ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (18-ՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
29.04.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 5-Ի 2006/25/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻՑ (ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՕՊՏԻԿԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ) ԱՌԱՋԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (19-ՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ՝ 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16(1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ)
05.04.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1978 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՄԻՋև ՀԱՎԱՍԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (79/7/ԵՏՀ)
19.12.1978 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1989 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 12-Ի 89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
12.06.1989 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ (91/533/ԵՏՀ)
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԿԱՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՏԵՂԵԿԱՑՆԵԼՈՒ ԳՈՐԾԱՏՈՒԻ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
14.10.1991 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 28-Ի 1999/70/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԵԱՄՀ-Ի, ԵԱԳՀՄ-Ի ԵՎ ՀՄՁԵԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԿՆՔՎԱԾ՝ ՈՐՈՇԱԿԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ
28.06.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի 2000/43/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՆԿԱԽ ՌԱՍԱՅԱԿԱՆ ԵՎ ԷԹՆԻԿԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄԻՑ՝ ԱՆՁԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՎԱՍԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
29.06.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ և ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՀԱՎԱՍԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԻՄՔԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-Ի 2000/78/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
27.11.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 4-Ի 2003/88/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱԺԱՄԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՅԵՑԱԿԵՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
04.11.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 98/24/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ՝ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԵՎ 91/322/ԵՏՀ ՈՒ 2000/39/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 7-Ի 2006/15/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
07.02.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 5-Ի 2006/54/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԱՐՑԵՐՈՒՄ ՀԱՎԱՍԱՐ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՈՒ ԿԱՆԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՎԱՍԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԿԻՐԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ (ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾ)
05.07.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 10-Ի 2010/32/ԵՄ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀԱՀԱԵԱ-Ի ԵՎ ՀԾՄԵՖ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ՝ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՍՈՒՐ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻՑ ՍՏԱՑՎԱԾ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐԻ ԿԱՆԽՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՇՐՋԱՆԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
10.05.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 30-Ի 2009/148/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱՍԲԵՍՏԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՌԻՍԿԵՐԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
30.11.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 98/24/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՆԹԱՐԿՎԵԼՈՒ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՐՐՈՐԴ ՑԱՆԿԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԵՎ 2000/39/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի 2009/161/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
17.12.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1992 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 19-Ի 92/85/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ՀՂԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԵՎ ՎԵՐՋԵՐՍ ԾՆՆԴԱԲԵՐԱԾ ԿԱՄ ԿՐԾՔՈՎ ԿԵՐԱԿՐՈՂ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
19.10.1992 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 20-Ի 98/59/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԿՈԼԵԿՏԻՎ ԱԶԱՏՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ` ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.07.1998 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1990 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՄԵՋՔԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՌԻՍԿԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ ՁԵՌՔՈՎ ԲԵՌՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (89/391/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ 16 (1) ՀՈԴՎԱԾԻ ԻՄԱՍՏՈՎ ՉՈՐՐՈՐԴ ԱՌԱՆՁԻՆ ՀՐԱՀԱՆԳ) (90/269/ԵՏՀ)
29.05.1990 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1991 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-Ի ՀՐԱՀԱՆԳ (91/322/ԵՏՀ)
ԱՇԽԱՏԱՎԱՅՐՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ, ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԻ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԻՑ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 80/1107/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԻՋՈՑՈՎ ԻՆԴԻԿԱՏԻՎ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ԹՈՒՅԼԱՏՐԵԼԻ ԱՐԺԵՔՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
29.05.1991 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 12-Ի 2001/23/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ, ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՄ ԴՐԱՆՑ ՄԻ ՄԱՍԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԴԵՊՔՈՒՄ, ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆԸ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ՝ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
12.03.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի 2004/113/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՈՒ ԴՐԱՆՑ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ ԿԱՆԱՆՑ ԵՎ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՎԱՍԱՐ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
13.12.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am