ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Կանոնակարգեր  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր` Կանոնակարգեր
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 
ԿԱՐՏՈՖԻԼՆԵՐԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԲՈՒՅՍԻ ՍՈՐՏԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 1996 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ 2470/96 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

17.12.1996

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 27-Ի ԹԻՎ 2100/94 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԲՈՒՅՍԻ ՍՈՐՏԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

27.07.1994

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ՝ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 892/2010 (ԵՄ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻՆ ԱՌՆՉՎՈՂ ՈՐՈՇ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 1831/2003 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ

08.10.2010

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 767/2009 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ «ԿԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 1831/2003 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ, ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 79/373/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ, ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 80/511/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ, ԽՈՐՀՐԴԻ 82/471/ԵՏՀ, 83/228/ԵՏՀ, 93/74/ԵՏՀ, 93/113/ԵՀ ԵՎ 96/25/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆԵՐՆ ՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2004/217/ԵՀ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՉԵՂՅԱԼ ՀԱՄԱՐՈՂ

21.10.2010

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 690/2008 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)՝
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆԸ ՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎՏԱՆԳՆԵՐԻ ԵՆԹԱՐԿՎՈՂ «ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾ ԳՈՏԻՆԵՐԸ» ՃԱՆԱՉՈՂ

25.04.2012

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ` 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 25-Ի ԹԻՎ 429/2008 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ՝
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 1831/2003 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ՝ ԿԵՐԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՒ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՀԱՅՏԵՐԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԵԼՈՒ ԵՒ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

25.04.2008

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՍՊՈՒՆԳԱՆՄԱՆ ԷՆՑԵՖԱԼՈՊԱԹԻԱՅԻ ՈՐՈՇ ԴԵՊՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ, ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ԵՒ ՈՉՆՉԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 22-Ի ԹԻՎ 999/2001 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)

14.11.2012

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԹԻՎ 1831/2003/ԵՀ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԿԵՆԴԱՆԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԿԵՐԻ ՄԵՋ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

01.09.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 2100/94 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵՀ) 14(3) ՀՈԴՎԱԾՈՎ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԲԱՑԱՌՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 24-Ի ԹԻՎ 1768/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)

04.12.1998

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՈՒՅՍԵՐԻ, ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՐՏԱԴՐԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ԿԱՄ 2000/29/ԵՀ ԽՈՐՀՐԴԻ HՐԱՀԱՆԳԻ 5-ՐԴ ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ Բ ՄԱՍՈՒՄ ԹՎԱՐԿՎԱԾ` ԱՅԼ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ ԿՐՃԱՏԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՆԵՐԻ ՈՒ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐ ԵՒ ՊԱՀԱՆՋՎՈՂ ՎԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐ ՀԱՏԿՈՐՈՇՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 11-Ի ԹԻՎ 1756/2004 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ

11.10.2004

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 1270/2009 (ԵՄ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԱՆԱՍՆԱԿԵՐԻ ՄԵՋ ՈՐՈՇ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

21.12.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 2100/94 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵՀ) ԿԻՐԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ՝ ԲՈՒՍԱՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 31-Ի ԹԻՎ 1238/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)

16.06.2012

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 4-Ի ԹԻՎ 378/2005 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ ) ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 1831/2003 «ՍՆՆԴԱՅԻՆ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԴԻՄՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԷՏԱԼՈՆԱՅԻՆ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՅԻ ՊԱՐՏԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ (ԵՀ) ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՆՐԱՄԱՍՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

26.09.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԿԵՐԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԿԱՏԱԼՈԳԸ ՍՏԵՂԾՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 19-Ի ԹԻՎ 242/2010 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՄ)

19.03.2010

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-Ի ԹԻՎ 3051/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)
«RO-RO» ՈՒՂԵՒՈՐԱՏԱՐ ԼԱՍՏԱՆԱՎԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

29.11.2002

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1994 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 2978/94 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՏՀ)
ԱՌԱՆՁԻՆ ԲԱԼԱՍՏ ՆԱՎԹԱՏԱՐ ՆԱՎԵՐՈՒՄ ԲԱԼԱՍՏԻ ՀԱՏՎԱԾԻ ՏԱՐՈՂՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԾՄԿ-Ի Ա.747(18) ՈՐՈՇՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

31.10.2003

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003Թ. ԱՊՐԻԼԻ 14-Ի ԹԻՎ 782/2003 /ԵՀ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՆԱՎԵՐԻ ՎՐԱ ՕՐԳԱՆՈՏԻՆ ԲԱՂԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԳԵԼՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

31.03.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 18-Ի ԹԻՎ 417/2002 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՄԵԿԿՈՐՊՈՒՍԱՆԻ ՆԱՎԹԱՏԱՐ ՆԱՎԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՐԿԿՈՐՊՈՒՍԱՆԻ ԿԱՄ ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՆԱԽԱԳԾԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐՆ ԱՐԱԳ ՆԵՐՄՈՒԾԵԼՈՒ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 2978/94 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

01.12.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի ԹԻՎ 392/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)
ԴԺԲԱԽՏ ՊԱՏԱՀԱՐՆԵՐԻ ԴԵՊՔՈՒՄ՝ ԾՈՎԱՅԻՆ ՈՒՂԵՒՈՐԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

28.05.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 23-Ի ԹԻՎ 391/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)
ՆԱՎԵՐԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄ ԵՒ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԶՆՆՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

28.05.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԹԻՎ 3051/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 336/2006 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)
ՀԱՄԱՅՆՔՈՒՄ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

21.11.2008

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 1371/2007 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻՑ ՕԳՏՎՈՂ ՈՒՂԵՒՈՐՆԵՐԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՒ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

23.10.2007

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՐԿԱԹԳԾՈՎ ԵՒ ՃԱՆԱՊԱՐՀՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՈՒՂԵՒՈՐԱՏԱՐ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 1191/69 ԵՒ 1107/70 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 23-Ի ԹԻՎ 1370/2007 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)

23.10.2007

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 22-Ի ԹԻՎ 913/2010 (ԵՄ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՄՐՑՈՒՆԱԿ ԲԵՌՆԱՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԵՐԿԱԹՈՒՂԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

22.09.2010

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1985 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 3821/85 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՏՀ)
ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐՈՒՄ ՁԱՅՆԱԳՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

20.12.1985

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1985 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 3820/85 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՏՀ)
ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

20.12.1985

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ (ԵՀ) 1998 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի ԹԻՎ 2135/98 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ, ՈՐՈՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԵՆ ԵՆԹԱՐԿՎՈՒՄ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏՈՒՄ ՁԱՅՆԱԳՐՈՂ ՍԱՐՔԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 3821/85 (ԵՏՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ԵՒ ԹԻՎ 3820/85 ՈՒ 3821/85 (ԵՏՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 88/599/ԵՏՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ

11.04.2006

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԱՎՏՈՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՕՊԵՐԱՏՈՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆՐԱ ԿՈՂՄԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԵԼԻՔ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆՈՆՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 96/26/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 21-Ի ԹԻՎ 1071/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ (ԵՀ)

21.10.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 3821/85 (ԵՏՀ) ԵՒ ԹԻՎ 2135/98 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ԵՒ ԽՈՐՀՐԴԻ 3820/85 (ԵՏՀ) ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 15-Ի ԹԻՎ 561/2006/ԵՀ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ՈՐՈՇԱԿԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿԵՑՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

14.11.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԵՎ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԵՎ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ՝ ՍՊԱՍՄԱՆ ՈՒ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՌԵԺԻՄՆԵՐՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ 1275/2008 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)

22.07.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 1222/2009 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՎԱՌԵԼԻՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՅԼ ԿԱՐԵՎՈՐ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ԱՌՈՒՄՈՎ ԱՆՎԱԴՈՂԵՐԻ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
25.11.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2004/67/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՉԵՂՅԱԼ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԳԱԶԻ ԱՆԽԱՓԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆՆ ՈՒՂՂՎԱԾ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի ԹԻՎ 994/2010 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
20.10.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԲՆԱԿԱՆ ԳԱԶԻ ՓՈԽԱԴՐՄԱՆ ՑԱՆՑԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԹԻՎ 1775/2005 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ` ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 715/2009 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
10.11.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԷԼԵԿՏՐԱԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՑԱՆՑԻՆ ՄԻԱՆԱԼՈՒ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎ ԹԻՎ 1228/2003 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ` ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 13-Ի ԹԻՎ 714/2009 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
13.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՍԱՌՆԱՐԱՆԱՅԻՆ ՏԵԽՆԻԿԱՅԻ ՀԱՄԱՐ ԷԿՈԴԻԶԱՅՆԻ ՄԱՍՈՎ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
22.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի ԹԻՎ 642/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)
22.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՓԱԿ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՎՏՈՆՈՄ, ՀԵՐՄԵՏԻԿ (ԱՆԽՑՈՒԿ) ՊՈՄՊԵՐԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի ԹԻՎ 641/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
22.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՇԱՐԺԻՉՆԵՐԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 22-Ի ԹԻՎ 640/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
22.07.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ԾԱՆՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԵՎ 736/96 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ՝ ԽՈՐՀՐԴԻ 2010 ՀՈՒՆԻՍԻ 24-Ի ԹԻՎ 617/2010 (ԵՀ, ԵՎՐԱՏՈՄ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
24.06.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԹԻՎ 245/2009 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2010 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 21-Ի ԹԻՎ 347/2010 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԲԱԼԱՍՏԻ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ԼԱՄՊԵՐԻ, ԲԱՐՁՐ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՊՈՒՄԱՅԻՆ ԼԱՄՊԵՐԻ ԵՎ ՆՄԱՆ ԼԱՄՊԵՐՆ ԱՇԽԱՏԵՑՆՈՂ ԲԱԼԱՍՏՆԵՐԻ ՈՒ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
21.04.2010 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԲԱԼԱՍՏԻ ՖԼՅՈՒՈՐԵՍՑԵՆՏԱՅԻՆ ԼԱՄՊԵՐԻ, ԲԱՐՁՐ ԻՆՏԵՆՍԻՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՊՈՒՄԱՅԻՆ ԼԱՄՊԵՐԻ ԵՎ ՆՇՎԱԾ ԼԱՄՊԵՐՆ ԱՇԽԱՏԱՑՆՈՂ ԲԱԼԱՍՏՆԵՐԻ ՈՒ ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ՈՒ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2000/55/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉՈՂ` ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 18-Ի ԹԻՎ 245/2009 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
18.03.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ՈՉ ՈՒՂՂՈՐԴՎԱԾ ԼԱՄՊԵՐԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՐՏԻ 18-Ի ԹԻՎ 244/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳ
18.03.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԵՌՈՒՍՏԱՑՈՒՅՑՆԵՐԻ ԹՎԱՅԻՆ ԿՑՈՒՐԴՆԵՐԻ ԷԿՈՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2005/32/ԵՀ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ԿԻՐԱՐԿՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 4-Ի ԹԻՎ 107/2009 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ (ԵՀ)
04.02.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 15-Ի ԹԻՎ 106/2008(ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ՝ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՆԵՐԳԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԻՏԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄԱՍԻՆ (ՎԵՐԱՄՇԱԿՎԱԾ ՏԱՐԲԵՐԱԿ)
15.01.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 17-Ի ԹԻՎ 104/2000 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՁԿՆԱՄԹԵՐՔԻ ԵՎ ԱԿՎԱԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՄԹԵՐՔԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
17.12.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2008 թվականի հունիսի 17-ի թիվ 689/2008/ ԵՀ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
Վտանգավոր քիմիական նյութերի արտահանման և ներմուծման մասին
17.06.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 19-Ի ԹԻՎ 1606/2002 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
11.03.2008 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1999 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 23-Ի ԹԻՎ 1618/1999 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԲԻԶՆԵՍԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓՈՐՈՇԻՉՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ
23.07.1999 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ (ԵՀ) ԹԻՎ 1638/2006 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՎՈՂ ՄԻՋՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ԿԱՆՈՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 9-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 951/2007 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
09.08.2007 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՐԵՎԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԻՔԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆՈՂ՝ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2006 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 24-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 1638/2006 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
24.10.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 1995 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 13-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 2869/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ (ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
13.12.1995 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ (ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ (ԵՀ) ԹԻՎ 2869/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2004 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱՊՐԻԼԻ 26-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 781/2004 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
26.04.2004 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ (ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ (ԵՀ) ԹԻՎ 2869/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 29-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 1042/2005 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
29.06.2005 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ (ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆՆԵՐ ԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՄԱՆ ԳՐԱՍԵՆՅԱԿԻՆ ՎՃԱՐՄԱՆ ԵՆԹԱԿԱ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԹԻՎ 2869/95 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ (ԵՀ) ՈՐՈՇ ՏՈՒՐՔԵՐԻ ՓՈՓՈԽՄԱՆ ՄԱՍՈՎ ՓՈՓՈԽՈՂ՝ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 1687/2005 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
14.10.2005 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 12-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 6/2002 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
12.12.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 1993 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 20-Ի (ԵՀ) ԹԻՎ 40/94 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՆՇԱՆԻ ՄԱՍԻՆ
20.12.1993 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-ի ԹԻՎ 1346/2000 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՍՆԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ
29.05.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 8-ի (ԵՀ) ԹԻՎ 2157/2001 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ (SOCIETAS EUROPAEA, SE) ԿԱՆՈՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
20.11.2006 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 22-ի (ԵՀ) ԹԻՎ 44/2001 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
22.12.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԻ ԵՎ ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 29-Ի ԹԻՎ 1882/2003 (ԵՀ) ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԻ` ԵՀ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ 251-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՆՇՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԻ ԵՆԹԱԿԱ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐՈՎ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ՝ ԿԻՐԱՐԿՈՂ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ԿՈՄԻՏԵՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀԱՐՄԱՐԵՑՈՒՄԸ ԽՈՐՀՐԴԻ ԹԻՎ 1999/468/ԵՀ ՈՐՈՇՄԱՆԸ
29.09.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2001 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 28-ի (ԵՀ) ԹԻՎ 1206/2001 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՊԱՑՈՒՅՑՆԵՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՇՈՒՐՋ ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
28.05.2001 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2000 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 29-ի (ԵՀ) ԹԻՎ 1348/2000 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԱՆԴԱՄ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ
29.05.2000 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ԽՈՐՀՐԴԻ 2003 ԹՎԱԿԱՆԻ ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 27-ի (ԵՀ) ԹԻՎ 2201/2003 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ
ԱՄՈՒՍՆԱԿԱՆ ԵՎ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՎՃԻՌՆԵՐԻ ՃԱՆԱՉՄԱՆ ՈՒ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ, ՈՐՈՎ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ Է ՃԱՆԱՉՎՈՒՄ ԹԻՎ 1347/2000 ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԸ
27.11.2003 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am