ENG ՀԱՅ РУС
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող ՌԴ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Հիմնադիր պայմանագրեր  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
 
ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող ՌԴ իրավական ակտեր և
այլ փաստաթղթեր` Հիմնադիր պայմանագրեր

  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
  ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2
ՍՏԱՏՈՒՏ Եվրասիական տնտեսական միության դատարանի
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 3
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների եւ տեղեկատվական փոխգործակցության մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 4
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության պաշտոնական վիճակագրական տեղեկությունների ձեւավորման եւ տարածման կարգի մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 5
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ներմուծման մաքսատուրքերի (համարժեք այլ տուրքերի, հարկերի եվ հավաքագրումների) գումարները հաշվեգրելու եվ բաշխելու, դրանք որպես եկամուտ անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցելու կարգի վերաբերյալ
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 6
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Միասնական մաքսասակագնային կարգավորման մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 7
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Երրորդ երկրների առնչությամբ ոչ սակագնային կարգավորման միջոցների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 8
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Երրորդ երկրների նկատմամբ հատուկ պաշտպանական, հակագնագցման (հակադեմփինգային) եւ փոխհատուցման միջոցների կիրառման մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 9
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում տեխնիկական կանոնակարգման մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 10
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Չափումների միասնականության ապահովման ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականություն անցկացնելու մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 11
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համապատասխանության գնահատման մարմինների հավատարմագրման աշխատանքների արդյունքները ճանաչելու մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 12
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ սանիտարական, անասնաբուժասանիտարական եւ կարանտինային բուսասանիտարական միջոցառումների իրականացման մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 13
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Սպառողների իրավունքների պաշտպանության ոլորտում համաձայնեցված քաղաքականության իրականացման մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 14
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համաձայնեցված մակրոտնտեսական քաղաքականություն անցկացնելու մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 15
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համաձայնեցված արժութային քաղաքականության իրականացմանն ուղղված միջոցառումների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 16
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ծառայությունների առեւտրի, հիմնադրման, գործունեության եւ ներդրումների իրականացման մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 17
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ֆինանսական ծառայությունների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 18
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Ապրանքների արտահանման ու ներմուծման, աշխատանքների կատարման, ծառայությունների մատուցման ժամանակ անուղղակի հարկերի գանձման կարգի եւ դրանց վճարման նկատմամբ հսկողության մեխանիզմի մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 19
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մրցակցության ընդհանուր սկզբունքների եւ կանոնների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 20
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բնական մենաշնորհի սուբյեկտների գործունեության կարգավորման միասնական սկզբունքների եւ կանոնների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 21
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Էլեկտրաէներգետիկայի ոլորտում բնական մենաշնորհի սուբյեկտների ծառայությունների հասանելիության ապահովման, այդ թվում՝ գնագոյացման եւ սակագնային քաղաքականության հիմունքների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 22
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գազափոխադրման համակարգերով գազի փոխադրման ոլորտում բնական մենաշնորհի սուբյեկտների ծառայությունների հասանելիության կանոնների, այդ թվում՝ գնագոյացման եւ սակագնային քաղաքականության հիմունքների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 23
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Նավթի եւ նավթամթերքների ընդհանուր շուկաների կազմակերպման, կառավարման, գործունեության եւ զարգացման կարգի մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 24
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Համակարգված (համաձայնեցված) տրանսպորտային քաղաքականության մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 25
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գնումների կարգավորման կարգի մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 26
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պահպանության եւ պաշտպանության մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 27
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արդյունաբերական համագործակցության մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 28
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Արդյունաբերական սուբսիդիաներ տրամադրելու միասնական կանոնների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 29
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Գյուղատնտեսությանը տրամադրվող պետական աջակցության միջոցների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 30
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Անդամ պետությունների աշխատավորներին եւ նրանց ընտանիքների անդամներին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 31
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ Բազմակողմ առեւտրային համակարգի շրջանակներում Եվրասիական տնտեսական միության գործունեության մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 32
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹ Եվրասիական տնտեսական միությունում սոցիալական երաշխիքների, արտոնությունների եւ անձեռնմխելիությունների մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
   
ՀԱՎԵԼՎԱԾ 33
ԱՐՁԱՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու կապակցությամբ Մաքսային միության եւ Միասնական տնտեսական տարածքի ձեւավորման շրջանակներում կնքված միջազգային պայմանագրերի գործողությունը դադարելու մասին
ՌՈՒՍ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am