ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ >> ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր >> Այլ փաստաթղթեր  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Նորություններ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր` Այլ փաստաթղթեր
  ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ ԱՄՍԱԹՎԻ ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՆԵՐԲԵՌՆԵԼ
 
ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆ ԹԻՎ 537-Ա
ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 17.02.2008թ-ի «ՀՀ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ԱՎԱԳ, ՄԻՋԻՆ ԵՎ ԿՐՏՍԵՐ ԽՄԲԵՐԻ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐ ԶԲԱՂԵՑՆՈՂ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ /ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ/ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԹԻՎ 3357-Ա ՀՐԱՄԱՆՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

05.03.2009

ԱՆԳ

ՀԱՅ
 
ՀՀ ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶ ՀՐԱՄԱՆ N 20
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԱՏԱԽԱԶՆԵՐԻ ՊԱՐԲԵՐԱԲԱՐ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
30.03.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ՈՐՈՇՈՒՄ No 01
«ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ՝ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԵՎ ՓՈՂԵՐԻ ԼՎԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 2009 ԹՎԱԿԱՆԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ» ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
29.01.2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2009-2012 ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (ՄԱՍ I)
2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 2009-2012 ԹԹ. ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ (ՄԱՍ II)
2009 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
ՈՐՈՇՈՒՄ (N 14-Ն)
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԸ ԵՎ ԳՐԱՆՑԱՄԱՏՅԱՆԸ ՎԱՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
22.11.2007 ԱՆԳ ՀԱՅ
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am