ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Թարգմանություններ  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  Թարգմանություններ
    ՀՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր
    Սահմանադրություն (ԱՆԳ) (ՌՈՒՍ)
    Օրենսգրքեր (ԱՆԳ) (ՌՈՒՍ)
    Օրենքներ (ԱՆԳ) (ՌՈՒՍ)
    Սահմանադրական դատարանի որոշումներ և եզրակացություններ  
    ԱԺ որոշումներ  
    Նախագահի հրամանագրեր և կարգադրություններ  
    Կառավարության և վարչապետի որոշումներ (ԱՆԳ) (ՌՈՒՍ)
    Գերատեսչական ակտեր (ԱՆԳ) (ՌՈՒՍ)
    Դատական ակտեր  
    Այլ փաստաթղթեր  
 
    ԵՄ և ԵՀ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր
    Հիմնադիր պայմանագրեր  
    Համաձայնագրեր  
    Կանոնակարգեր  
    Հրահանգներ  
  Որոշումներ  
  Այլ ակտեր և փաստաթղթեր  
 
    ԵԱՏՄ իրավական ակտեր, մաքսային իրավահարաբերությունների ոլորտը կարգավորող
ՌԴ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր
    Հիմնադիր պայմանագրեր
    Միջազգային պայմանագրեր և համաձայնագրեր
    ՄՄ, ՄՏՏ, ԵԱՏՄ մարմինների որոշումներ
    ԵԱՏՄ հիմնադրույթներ և տեխնիկական կանոնակարգեր
    ՌԴ իրավական ակտեր և այլ փաստաթղթեր
 
Անվանման մեջ  
Տեքստում    
   
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am