ENG ՀԱՅ
       Գլխավոր Էջ >> Օգտակար նյութեր  
Գլխավոր Էջ
    Մեր մասին
    ԵՄ - Հայաստան
    Նորություններ
    Թարգմանություններ
    Բառարան
    Թարգմանության ակունքներ
    Թարգմանությունների կենտրոններ
    Թարգմանությունները
ԵՄ-ում
    Թարգմանությունների ստանդարտ
    Օգտակար նյութեր
    Խորհուրդներ
    Հղումներ
    Կապ մեզ հետ
     
     
     
  Օգտակար հղումներ
    Վիկիպեդիա - առցանց հանրագիտարան
    ԵՄ-ում հաճախ օգտագործվող հապավումներ
    Հապավումներ
    Թարգմանությանն օժանդակող փաստաթղթեր և հղումներ
    «Պարզ» անգլերենի ուղեցույցներ
     
  Շտեմարաններ և բառարաններ
    Լինգվո առցանց բառարան
    Մուլտիտրան առցանց բառարան
    Անգլերեն-ռուսերեն բացատրական բառարան
    Անգլերեն-հայերեն բառարան
    ԵՄ համաձայնագրերում կիրառվող տերմինների բացատրական առցանց բառարան
    Ապահովագրական եզրերի բառարան  
    Քեմբրիջի առցանց բառարան  
    Վեբստերի առցանց բառարան  
       
  Եվրոպական ինտեգրման գրքաշար
   
Եվրամիության միասնական շուկա. ֆինանսական ծառայություններ
Գիտական և տեխնոլոգիական ներուժ և արդյունավետություն. արդի համաշխարհային
մոտեցումներ և փորձ
Եվրոպական Միություն. hամապարփակ նկարագիր
Ակտիվների արժեթղթավորումը Եվրոպայում
Վառելիքի շուկան Եվրոպայում
Լատվիայում և Էստոնիայում կենսաթոշակային բարեփոխումների ամփոփ նկարագիրը
Եվրաինտեգրում. ֆինանսավորում և իրագործում (Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ երկրների փորձը)
Եվրոպական ընդհանուր օրենսդրություն. Acquis Communautaire
Օրենսդրական համապատասխանեցման մեթոդաբանություն
Կառավարում և օրենսդրություն. ԵՄ-Հայաստան
Հիփոթեքային վարկերը Եվրոպայում
 
   
  Հեռ. (37410) 380542, (37410) 380543   Ֆաքս. (37410) 380542   Էլ-փոստ. info@translation-centre.am