ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ


ՀՀ իրավական ակտեր


Որոնողական համակարգ

Միայն վերնագրերում
Փաստաթղթի տիպը


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
ՀՀ Սահմանադրություն Ամսաթվի դրությամբ՝ 06-12-2015 ՀԱՅENGРУС


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՔՍԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ՀՀ օրենսգրքեր Ամսաթվի դրությամբ՝ 11-12-2013 ՀԱՅ РУС


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ՀՀ օրենսգրքեր Ամսաթվի դրությամբ՝ 01-07-2018 ՀԱՅ ENG РУС
Ամսաթվի դրությամբ՝ 04-10-2016 ՀԱՅ ENG РУС


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ՀՀ օրենսգրքեր Ամսաթվի դրությամբ՝ 01-03-2017 ՀԱՅ РУС
Ամսաթվի դրությամբ՝ 16-12-2016 ՀԱՅ ENG


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ՀՀ օրենսգրքեր Ամսաթվի դրությամբ՝ 12-03-2014 ՀԱՅ ENG


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳԻՐՔ
ՀՀ օրենսգրքեր Ամսաթվի դրությամբ՝ 04-05-2018 ՀԱՅ ENG