ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԿԵՆՏՐՈՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ


Աշխատանք մեզ հետ


ԹԱՓՈՒՐ ՀԱՍՏԻՔՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ


«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՊՈԱԿ-Ը

1. Աշխատանքի է հրավիրում` ԱՎԱԳ ԻՐԱՎԱԲԱՆ - ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՆՈՂԻ

Աշխատաժամանակը՝ լրիվ դրույք (09.00-18.00)

Աշխատանքի նկարագիր՝ ավագ իրավաբան-նույնականացնողը պատասխանատու է թարգմանված ՀՀ, ԵՄ, ԵԱՏՄ և այլ իրավական ակտերի, միջազգային պայմանագրերի, դատական ակտերի և ՀՀ միջազգային հանձնառություններին վերաբերող իրավական այլ փաստաթղթերի իրավական վերանայման համար:

Պարտականությունները և լիազորությունները՝

• թարգմանված իրավական փաստաթղթերի իրավական վերանայում,
• թարգմանված իրավական ակտերի լեզվաբանական գնահատում՝ օրենսդրական տեխնիկայի կանոնների հետ համապատասխանության մասով,
• աջակցություն թարգմանիչներին և եզրաբաններին իրավական համապատասխանեցման ենթակա միջազգային և ԵՄ/ԵԱՏՄ վերազգային իրավական հասկացությունների տեղայնացման հարցում,
• մասնակցություն եզրաբանական նյութերի, շտեմարանների, ձեռնարկների մշակման աշխատանքներին:

Պահանջվող որակավորումը և հմտությունները`

• իրավաբանության ոլորտում բարձրագույն կրթություն (ավարտական ուսումնական տարվա ուսանողները նույնպես կարող են դիմել),
• ՀՀ իրավական համակարգի, ներառյալ հանրային և մասնավոր իրավունքի հիմնական ճյուղերի գերազանց իմացություն,
• իրավական հետազոտության գերազանց հմտություններ, համեմատական-իրավական վերլուծության գերազանց հմտություններ,
• միջազգային հանրային իրավունքի և ՀՀ օրենսդրության մաս կազմող միջազգային իրավական գործիքների (ՄԱԿ, ԵՄ, ԵԱՏՄ) իմացությունը կհամարվի առավելություն,
• իրավալեզվաբանական վերլուծության, միջազգային և ԵՄ/ԵԱՏՄ օրենսդրության և օրենսդրական տեխնիկայի իմացությունը կհամարվի առավելություն,
• ռուսերենի գերազանց իմացությունը պարտադիր է (անգլերեն կամ այլ լեզուների իմացությունը կհամարվի առավելություն),
• արտերկրի բարձրագույն ուսումնական հաստատությունում ստացած որակավորումը կամ մասնագիտացումը կհամարվի առավելություն,
• մասնագիտական աշխատանքային փորձը կհամարվի առավելություն,
• թարգմանության բնագավառում աշխատանքային փորձը կհամարվի առավելություն,
• համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն:

Կենսագրականը (CV)՝ հայերենով, ռուսերենով կամ անգլերենով ուղարկել mzargaryan@translation-centre.am էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ` Կոմիտաս 54բ հասցեով, ժամը 10.00-ից մինչև 18.00՝ բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Փաստաթղթային փուլն անցած դիմորդները կմասնակցեն գրավոր թեստավորման (լեզվի իմացություն, իրավական գիտելիքներ, իրավական վերանայման հմտություններ), իսկ թեստավորման արդյունքում ամենաբարձր միավորներ ստացած դիմորդները կհրավիրվեն հարցազրույցի։

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգել Ագապի Երիցյանին հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 011 380542(43)


2. Փնտրում է թեկնածուներ` «Ցանցային և համակարգային մասնագետի» թափուր աշխատատեղի համար

Պարտականությունները`

• Իրականացնել ներքին ցանցի կառուցում և սպասարկում.
• Ապահովել համակարգչային տեխնիկայի տեղադրում, սպասարկում և փոխարինում.
• Վերլուծել ցանցում/համակարգերում առկա խնդիրները և ապահովել համապատասխան լուծումներ.
• Իրականացնել ցանցային սարքավորումների և համակարգչային տեխնիկայի ծրագրային ապահովում և սպասարկում.
• Պլանավորել և իրականացնել ցանցի և համակարգչային տեխնիկայի պարբերական սպասարկում.
• Իրականացնել թարգմանչական մասնագիտացված ծրագրաշարի տեխնիկական սպասարկում.
• Իրականացնել թարգմանության ենթակա փաստաթղթերի նախնական և վերջնական ձևաչափում։

Պահանջվող որակավորումը և հմտությունները`

• Բարձրագույն տեխնիկական կրթություն.
• Ցանկալի է առնվազն 1 տարվա աշխատանքային փորձ համապատասխան ոլորտում.
• Ցանցային մոնիթորինգի համակարգերի իմացություն.
• Windows և Windows Server օպերացիոն համակարգերի լավ իմացություն.
• Կազմակերպչական հմտություններ.
• Առաջնահերթությունների սահմանման ունակություն և ժամանակի կառավարում.
• Հաղորդակցվելու հմտություններ, ճկունություն, թիմում աշխատելու ունակություն.
• MS Office ծրագրերի գերազանց իմացություն.
• Հայերենի գերազանց իմացություն, ռուսերենի և անգլերենի իմացությունը ցանկալի է։

Թեկնածուի պահանջվող մակարդակը՝ միջին

Աշխատաժամանակը՝ 09.00-18.00

Փաստաթղթերն ուղարկել akharatyan@translation-centre.am էլեկտրոնային հասցեով կամ ներկայացնել «Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության թարգմանությունների կենտրոն» ՊՈԱԿ` Կոմիտաս 54բ հասցեով, ժամը 10.00-ից մինչև 18.00՝ բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգել Արսեն Խառատյանին հետևյալ հեռախոսահամարներով՝ 011 380542(43)